2017-07-06
 
Informācija par virtuves darbinieka vakanci: Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku (1 vakance) un uz noteiktu laiku (1 vakance). Darba laiks: līdz 40 stundas nedēļā. Darba alga: līdz 510.00 EUR
2017-06-22
 
Ikšķiles vidusskola aicina pieteikties kandidātus datorikas (informātikas) skolotāja vakancei
2017-06-16
 
Informējam, ka 2017./2018. mācību gadā paredzētā 2.klašu reorganizācija nenotiks (otrajās klasēs paliks pieci klašu komplekti).
2017-06-12
 
Dokumentu pieņemšana audzēkņu uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē paredzēta no 2017.gada 12.jūnija līdz 26.jūnijam. Dokumentus iesniegt varat skolas kancelejā darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00.
2017-06-07
 
Ikšķiles vidusskola aicina pieteikties kandidātus matemātikas un sākumskolas skolotāju vakancēm.
2017-03-31
 
kšķiles vidusskolā notika Pierīgas novadu sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās pedagogi no Ķekavas, Salaspils, Siguldas, Carnikavas novadiem.
2017-03-02
 
Trešdien, 1.martā Ikšķiles vidusskolā notika tikšanās ar Banku augstskolas studiju prorektori Līgu Peisenieci. Viesošanās laikā notika saruna par iespējamo sadarbību starp Banku augstskolu un Ikšķiles vidusskolu. Kā prioritāte tika izvirzīts jautājums par skolēnu kompetenču un prasmju attīstīšanu, finanšu pratību un kādā veidā augstskola no savas puses to varētu sekmēt.
2017-02-27
 
2.martā skolā notiks lekcija-tikšanās 5.-7.klasēm "Iepazīsimies ar profesijām".
2017-01-16
 
Informējam, ka Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2017./2018. mācību gadam noteikta no 01.02.2017. līdz 31.05.2017. Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00
2017-01-11
 
Jau kuro gadu mēs, Ikšķiles vidusskolas bijušie skolotāji, tagad pensionāri, pirms Ziemassvētkiem saņemam no skolas rūpīgi gatavotas saldumu un veltījumu paciņas. Arī šogad Ziemassvētkus gaišākus un priecīgākus darīja mūsu bijušās darbavietas audzēkņu mazās, mīļās dāvaniņas, skaistie pašu zīmētie apsveikumi un sirsnīgās vēstulītes ar stāstiņiem par sevi un labas veselības vēlējumiem vecajiem skolotājiem.
Arhīvs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10