Direktore Ginta Liepiņa

Tālrunis: 65 020992 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: ginta.liepina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks: pēc telefoniskas vienošanās

 

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4.klase) Solvita Zirne

Tālrunis: 65.05.54.63 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: solvita.zirne@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00

Ceturtdienās no plkst.14.30 līdz plkst 17.00

 

Direktora vietniece izglītības jomā (5.-12.klase) Anita Avišāne

Tālrunis: 65.05.54.63 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: anita.avisane@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Pirmdienās no plkst.14.30 līdz plkst 17.00

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00


Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa

Tālrunis: 65.05.54.65 (kabineta mob.tālr.),. mob.tālr.: 29.24.49.89

E-pasts: inguna.berzina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Otrdienās no plkst.14.00 līdz plkst 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Direktora vietniece informācijas nodrošinājuma un informātikas jomā Ilze Putene-Cīrule

Tālrunis: 29.10.49.49 

E-pasts: ilze.putene.cirule@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks: pēc telefoniskas vienošanās

 

Saimniecības vadītājs Raivis Kābelis

Mobilais tālrunis: 29 36 12 53   

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst 10.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00