Atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā kā arī informēt skolotājus un skolēnu vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

Atbalsta komandā Ikšķiles  vidusskolā darbokas skolas psihologs, skolas speciālais pedagogs, skolas sociālais pedagogs (darbojas kā Ikšķiles novada pašvaldības darbinieks), skolas pedagoga palīgs, skolas logopēds, skolas medicīnas māsa, direktora vietniece audzināšanas darbā un direktora vietnieces izglītības jomā.

Atbalsta komandas kontakti un pieņemšanas laiki:

Atbalsta komandas vadītāja/sociālais pedagogs Žanna Rudakova (208.kabinets)

Tālrunis: 26078744 

E-pasts: zanna.rudakova@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30

 

Skolas psihologs  Līga Volonte (5.-12.klases) (209.kabinets)

Mobilais tālrunis: 26454016 

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst. 16.30

 

Skolas psihologs  Inese Pizika (1.-4.klases) (207.kabinets)

Mobilais tālrunis: 26444456

Apmeklētāju pieņemšanas laiks otrdien, trešdien un piektdien (pieteikšanās iepriekš pa tālruni).


Skolas speciālais pedagogs Sandra Siliņšmite (123.kabinets)

E-pasts: artamelita@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (dienu iepriekš piesakoties e-pastā):

Darba dienās no plkst.8.00 līdz 15.00

 

Skolas speciālais pedagogs Sarmīte Zukule (pasta ēkā)


Skolas logopēds Inese Baumane (200.kabinets)

Tālrunis: 29612545 

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

Darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst 14.00

Vairāk par logopēdi Inesi Baumani lasiet šeit

 

Skolas logopēds Ieva Dortāne (116.a kabinets)

Tālrunis: 29904979

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

Pirmdienās un trešdienās no plkst.12.00 līdz plkst. 17.00

Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.13.00

 

Skolas medicīnas māsa Elvīra Līvmane (119.kabinets)

Tālrunis: 65055466 

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.16.30

 

Atbalsta komandas darbības reglaments