Ikšķiles vidusskolā 2017./2018. mācību gadā strādā 67.pedagogi (tai skaitā interešu izglītības pedagogi)


Sākumskolas pedagogi

Sandra Tilta, Inga Leizandere, Madara Kuģe, Sandra Narvaite, Ieva Radziņa-Sproģe, Dina Muceniece, Aija Katkovska, Daiga Kiršholce, Kristīne Garklāva, Laura Salnāja, Zane Hartmane, Santa Kamša, Liāna  Kļaviņa, Ruta Rudzīte,  Inga  Barce, Agnese Circene, Sanda Skujiņa, Gundega Valtere

Latviešu valodas pedagogi

Zane Bēķe, Ginta Silkalne, Sanda Ziemele-Miezīte, Gunta Grejere, Kristīne Bezzubova, Sandra Erinovska, Ieva Rasima

Angļu valodas pedagogi

Anita Brūmele, Ilze Ļeonova, Aija Jakovļeva, Inese Lubecka,  Inese Barone, Liene Marculāne

Krievu un vācu valodas pedagogi

Elza Daukšte, Svetlana Rudzinkova, Svetlana Eihenbauma, Aija Gruznova (vācu val.)

Matemātikas pedagogi

Tatjana Kaskeviča, Inga Kumeliņa, Rima Kalniete, Ligita Briede, Vineta Mičāne

Eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Vita Poriete (bioloģija, dabaszinības), Virgīnija Birkmane (ķīmija), Madara Miltoviča (fizika), Līga Bite (dabaszinības), Didzis Avišāns (mehatronika)

Sociālo zinību mācību priekšmetu pedagogi

Elita Serafimoviča (vēsture), Alda Bigača (ģeogrāfija, dabaszinības), Ģirts Burmistris (sociālās zinības), Ruta Dišereite (vēsture), Velga Pujāte (kristīgā mācība)

Sporta pedagogi

Elita Šteinberga, Diāna Grīnberga, Iļja Nazarovs, Artūrs Priževoits

Mājturības un tehnoloģiju pedagogi

Dace Ozola-Krastiņa, Aivars Birkmanis

Vizuālās mākslas pasniedzēja

Iveta Bernāne

Mūzikas pedagogi

Sarmīte Viļuma, Maira Līduma, Linda Ivanova

Ekonomikas pasniedzējs

Ģirts Burmistris

Informātikas pasniedzēja

Monta Vanaga

Speciālās izglītības pedagogi

Sandra Siliņšmite, Sarmīte Zukule

Interešu izglītības pedagogi

Normunds Krastiņš, Oskars Kļava, Daiga Sosnare