Lai atbalstītu skolēnu, pedagogu, vecāku vai personu, kuras realizē aizgādību, Skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot Skolas noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu Ikšķiles vidusskolā ir izveidota Skolas padome.

Skolas padomes sastāvā darbojas:

 • Skolas direktors
 • Skolas pārstāvji
 • Pašvaldības pārstāvis
 • Vecāku pārstāvji
 • Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis

Skolas padomes darba grupas aktuālais sastāvs:

 • Ginta Liepiņa (Skolas direktore)
 • Kristīne Briede (Skolas padomes priekšsēdētāja)
 • Mārtiņš Ēķis 
 • Dace Jurcēna
 • Ilze Rūsiņa
 • Egils Boitmanis
 • Rikarda Damroze-Sprunce

Skolas padomes protokoliste:

 • Dace Jurcēna  
 • Ilze Baltruka (skolas padomes protokolistes vietniece)

Skolas padomes reglaments

Kontaktformu jautājumiem un ierosinājumiem skolas padomei skatīt Ikšķiles vidusskolas mājas lapas sadaļā „Kontakti” speciāli atvēlētajā jautājumu, komentāru un ierosinājumu funkcijā, izvēloties tēmu: "Skolas padome" vai kontaktējoties ar padomes priekšsēdētāju skolvadības sistēmā e-klase!