Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-07-03
 

Dokumentu pieņemšana

uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē

1)   vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (programmas kods 31012011);

2)   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods: 31013011);

 

no 2019.gada 13.augusta līdz 30.augustam

skolas kancelejā darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.

Ja vēlies pieteikties jau tagad, vai Tev ir kādi jautājumi, raksti: skola@ikskilesvidusskola.lv

 

Ikšķiles vidusskolas direktores

27.06.2019. rīkojums Nr. 1-9/41

Mūsu vidusskolas īpašais piedāvājums:

Atkarībā no izvēlētās izglītības programmas, piedāvājam jaunus, interesantus mācību priekšmetus, kādus citas skolas nepiedāvā, dodot iespēju paplašināt zināšanas izvēlētajā programmā un padarot Ikšķiles vidusskolas absolventus konkurētspējīgākus nākamajās izglītības pakāpēs un darba tirgū: Mehatronika (E), Matemātiskā analīze (E), Tehniskā grafika (E), Drāmas pamati (H), Prezentācijas prasmes (H).

Nodrošinām skolēniem draudzīgu, mūsdienīgu vidi, ar plašām iespējām iesaistīties interešu un neformālās izglītības apguvē, skolēnu pašpārvaldē un piedalīties starptautiskos projektos (e-Twinning, Erasmus) ar iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm.

Papildus mūsdienīgam mācību saturam no šī gada piedāvājam:

- mācīties skaņas un video apstrādi, saņemot sertifikātu pēc pilna kursa apguves,

- apgūt autovadītāju kursu teorētisko daļu ar pašvaldības līdzfinansējumu,

- stipendijas skolēniem ar labām un teicamām sekmēm (līdz 50 eur).

Ieskaties!

Piesakoties uzņemšanai vidusskolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas) vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (aizpilda skolas veidlapu)

Mūsu iepriekšējā gada 12.klases absolventu tālākizglītība

No Ikšķiles vidusskolas 12.klasi absolvējušajiem 23 skolēniem - 21 (91%) ir iestājies vēlamajās mācību iestādēs (daudzi arī budžeta grupās).

Mācību iestādes, kuras  izvēlējušies mūsu absolventi:

  • septiņi – Latvijas Universitāte (datorikas fakultāte, angļu un franču  filoloģijas fakultātes, informācijas un komunikācijas zinātnes, kultūra un sociālā antropoloģija);
  • pieci - Rīgas Tehniskā Universitāte (datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, inženierekonomikas un vadības fakultāte; aviācijas transports, būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
  • divi– Rīgas Stradiņa Universitāte (ārstniecības fakultāte);
  • divi - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (fizioterapija un sporta treneris);
  • pa vienam  - Rīgas Medicīnas koledža, Alberta Koledža, Rīgas Celtniecības Koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.