Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-07-15
 

   Ir apkopoti 9. klašu valsts eksāmenu un 12. klašu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) rezultāti Latvijā un Ikšķiles vidusskolā.

Ikšķiles vidusskolas 12. klases absolventi ir kārtojuši četrus centralizētos eksāmenus un visi ir saņēmuši CE sertifikātus, jo pārliecinoši ir pārvarējuši noteikto 5% izpildes līmeni.

1. attēls

   Kā redzams 1. attēlā, pēdējo 3 gadu laikā, tikpat kā visos 12. klašu centralizētajos eksāmenos Ikšķiles vidusskolas skolēnu sasniegtais vidējais izpildes procents (turpmāk – rezultāts, vērtējums) ir augstāks par vidējo rādītāju valstī, turklāt angļu un latviešu valodu eksāmenos skolas ietvaros tas visu laiku ir audzis. Krievu valodas CE 2017. un 2018. gadā ir kārtojis 1 izglītojamais, 2019. gadā – 3 izglītojamie, tāpēc tā rādītāji ir nosacīti attiecināmi uz skolas un valsts kopējo rādītāju.

   Šogad Ikšķiles vidusskolas absolventiem augstākie CE rezultāti ir svešvalodu eksāmenos – angļu valodā 80,43% (kārtoja 11 skolēni) un krievu valodā 78,92% (kārtoja 3 skolēni). Šie rādītāji ir augstāki kā vidēji valstī – attiecīgi 62,71% (angļu valodā; par 17,72% zemāks kā Ikšķiles vidusskolā), un 74,42% (krievu valodā; par 4,50% zemāks kā Ikšķiles vidusskolā). Augstākais Ikšķiles vidusskolas rezultāts angļu valodas eksāmenā ir 92%, krievu valodas – 89%.

   Latviešu valodas CE vidējais rādītājs Ikšķiles vidusskolā ir 60,71 (kārtoja 14 skolēni). Šis rādītājs ir par 10,85% augstāks kā vidēji valstī. Augstākais Ikšķiles vidusskolas radītājs šajā eksāmenā ir 80%.

   Ikšķiles vidusskolas absolventu matemātikas centralizētā eksāmena vidējais rādītājs ir 35,18% (kārtoja 14 skolēni). Valstī matemātikas CE vidējais rādītājs ir 32,74%, par 2,48% zemāks kā Ikšķiles vidusskolā. Augstākais Ikšķiles vidusskolas rezultāts matemātikas CE ir 66%. Kaut arī matemātikas eksāmena rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, skolas ietvaros ir kritušies, tie vienmēr ir bijuši augstāki par valsts vidējo rādītāju. Iespējams matemātikas eksāmena rezultāti norāda uz nepieciešamību mainīt izglītības saturu un eksāmena formu kopumā.

   Šogad neviens Ikšķiles vidusskolas skolēns nav izvēlējies kārtot centralizēto eksāmenu vācu valodā. Šo priekšmetu skolēni apgūst kā trešo svešvalodu un pārsvarā skolēni izvēlas kārtot tās svešvalodas, kuras ir ilgstošāk apgūtas un zināšanas – dziļākas. Tāpat neviens 12. klases skolēns nav izvēlējies kārtot eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Iespējams to var skaidrot ar to, ka skolēni šos eksāmenus uzskata par sarežģītiem, kā arī lielākajā daļā augstskolu var iestāties, arī tad, ja nav kārtoti šie eksāmeni.

2. attēls

   Ikšķiles vidusskolas 9. klases skolēni ir kārtojuši piecus obligātos valsts eksāmenus – angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā, matemātikā un Latvijas vēsturē.

   Kā redzams 2. attēlā gandrīz visos 9. klašu valsts eksāmenos Ikšķiles vidusskolas skolēnu sasniegtais vidējais rezultāts (te un turpmāk – procentos) ir augstāks par vidējo rādītāju valstī.

   Ikšķiles vidusskolas 9. klases beidzēju augstākais vidējais rezultāts ir sasniegts angļu valodā – 79,33% (kārtoja 66 skolēni), valsts vidējais rādītājs ir krietni zemāks – tikai 70,50%. Augstākais Ikšķiles vidusskolas rezultāts 9. klašu angļu valodas eksāmenā ir 96,50%.

   Pēc tam seko 9. klases valsts eksāmeni krievu valodā ar skolas vidējo rādītāju 74,67% (kārtoja 9 skolēni) un Latvijas vēsturē – 74,31% (kārtoja 75 skolēni). Valsts vidējais rādītājs abos šajos eksāmenos ir zemāks kā Ikšķiles vidusskolā, attiecīgi – 71,24% krievu valodā (zemāks par 3,43% kā Ikšķiles vidusskolā) un 63,00% Latvijas vēsturē (zemāks par 11,31% kā Ikšķiles vidusskolā). Augstākais Ikšķiles vidusskolas rezultāts 9. klašu krievu valodas eksāmenā ir 96,00%, Latvijas vēstures eksāmenā – 95,29%.

   Valsts eksāmenā matemātikā Ikšķiles vidusskolas 9. klašu skolēnu vidējais rezultāts ir 61,41% (kārtoja 74 skolēni), kas ir par 5,73% augstāks kā valstī (55,68%). Augstākais Ikšķiles vidusskolas rezultāts 9. klašu matemātikas eksāmenā ir 98,67%.

   Vienīgais 9. klašu valsts eksāmens, kurā Ikšķiles vidusskolas 9. klašu beidzēju vidējais rezultāts ir nedaudz zemāks par valsts vidējo rādītāju ir latviešu valoda: Ikšķiles vidusskolā vidēji – 62,73% (kārtoja 74 skolēni), valstī vidēji – 64,39% (augstāks par 1,66% kā Ikšķiles vidusskolā). Ikšķiles vidusskolas augstākais rezultāts 9. klašu latviešu valodas eksāmenā ir 86,82%.

   Ikšķiles vidusskola pateicas skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā valsts pārbaudes darbiem un skolēniem par atbildīgo attieksmi pret mācību darbu un savu izglītību.