Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-08-20
 

Informācija par matemātikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 15 stundas nedēļā (3 dienas)

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas.
  • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
  • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasības:

  • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
  • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā
    • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
    • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas skolotāja vakancei” līdz 2019.gada 29. augustam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.