Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-05-06
 

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina skolēnus un jauniešus līdz š.g. 17.maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

 Konkursos darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Ar konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Vēlamies mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem. Katru gadu 14.jūnijā konkursu uzvarētāji tiek aicināti uz konferenci “Aizvestajiem”, tiek izstādīti zīmējumi, lasīti fragmenti no sacerējumu konkursa uzvarētāju darbiem. Šogad, sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, konference nenotiks, bet uzvarētāji tiks apbalvoti un darbi publicēti fonda mājas lapā, kā arī Latvijas medijos.

Sacerējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies filoloģe Ina Druviete, žurnāla “Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore Ligita Kovtuna, žurnāliste Elita Veidemane, filoloģe Liveta Sprūde, žurnāliste Inese Lūsiņa, aktieris un rakstnieks Kaspars Pūce, žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies mākslinieki Regīna Deičmane, Ieva Jurjāne, Vilipsōns (Aivars Vilipsons), Linda Lūse, Roberts Muzis, Giors Geks un mākslas skolas pedagoģe Vaira Cīrule.

Galvenie sacerējumu konkursa vērtēšanas kritēriji būs darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums un valodas izteiksmība. Zīmējumu konkursā – ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko darbu autori tiks paziņoti š.g. 25.maijā.

Konkursu atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Ilūkstes novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses novada dome, Krāslavas novada dome, Līgatnes novada dome, Mālpils novada dome, Priekuļu novada pašvaldība, Vaiņodes novada dome.

Ar cieņu, Baiba Kazule
Fonds “Sibīrijas bērni”

t.26598498, sibirijasberni@gmail.com

Zīmējumu konkurss skolēniem

 „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju.

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”,

Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu e-pastiem.

Konkursa tēma

Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi

Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus.

Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa norise

Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā.

Skolotājs (vecāki vai pats skolēns) sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.

Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.

Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam.

Darbu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 17. maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1.,2. un 3.vieta) katrā no vecumu grupām:

* 1.grupa – no 6 līdz 10 gadu vecumam,

* 2.grupa – no 11 līdz 14 gadu vecumam

* 3.grupa – no 15 līdz 19 gadu vecumam

Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.

Uzvarētāju darbi tiks publicēti interneta portālos.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada māksliniece Regīna Deičmane
Žūrijas locekļi:

Ieva Jurjāne – māksliniece,
Vaira Cīrule – mākslas skolas pedagoģe,
Linda Lūse – māksliniece,
Roberts Muzis – emeritus profesors,

Vilipsōns (Aivars Vilipsons) – mākslinieks,

Giors Geks – mākslinieks.

Konkursa rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2020.gada 25.maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju e-pastiem.

Konkursa balvu fonds

Katrā grupā 1.vietas ieguvējs saņems diplomu un naudas balvu 100 EUR vērtībā,         

2.vietas ieguvējs saņems diplomu un naudas balvu 60 EUR vērtībā,                              

3.vietas ieguvējs saņems diplomu un naudas balvu 40 EUR vērtībā.

Papildus informācija

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

 

Sacerējumu konkurss skolēniem

 „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

"Manu krusttēvu nošāva, viņš par daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibīriju.

Daudzi mani radi tika izsūtīti. Mani vecāki to negribēja otrreiz piedzīvot un riskēt, ka mūs izsūtīs.

Mēs bijām dzirdējuši, ka ģimenes izšķir un iznīcina.

Tā mana tēva drauga mudināti, mēs bēgām no iespējamām briesmām 1944.gada rudenī.”

Pauls Lazda

 NOLIKUMS

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”,

Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949.gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944.gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Uzdevums

Noskaidrot trīs labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

* 1.grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam

* 2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam

* 3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2020.gada 17.maijam (ieskaitot), uz e-pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.

Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība.

Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3.vieta) katrā no trijām grupām.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Liveta Sprūde.

Žūrijas locekļi:

Ina Druviete – filoloģe, profesore,

Elita Veidemane – žurnāliste,

Ligita Kovtuna – žurnāliste, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore,

Kaspars Pūce – aktieris, rakstnieks,

Nellija Ločmele – žurnāliste, žurnāla “Ir” galvenā redaktore,

Dace Terzena – žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore,

Inese Lūsiņa – žurnāliste.

Rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2020.gada 25.maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju (vai viena no vecāku) e-pastiem.

Apbalvojumi

Konkursa trīs uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems diplomu un naudas balvu.

1.vieta – 100 EUR, 2.vieta – 60 EUR, 3.vieta – 40 EUR.

Konkursa žūrijai un organizētājam ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.

Fragmenti no uzvarētāju darbiem tiks publicēti interneta portālos.

Papildus informācija

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com