Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-06-05
 

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus sākumskolas skolotāja vakancei

Informācija par sākumskolas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldības piemaksa

 

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt sākumskolas un pagarinātas grupas skolotāja pienākumus;
 • Sadarboties ar citiem sākumskolas skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumskolas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 30. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu: ginta.liepina@ikskile.lv

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

xxx


Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus ķīmijas skolotāja vakancei

Informācija par ķīmijas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot ķīmijas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Pastāv iespēja papildus ķīmijas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Ķīmijas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 30. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu: ginta.liepina@ikskile.lv

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus matemātikas skolotāja vakancei

Informācija par matemātikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada

30. jūnijam(ieskaitot) uz e-pastu: ginta.liepina@ikskile.lv

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus fizikas skolotāja vakancei

Informācija par fizikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 40 stundas nedēļā (5 dienas), 29 kontaktstundas

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot fizikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Fizikas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 30. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu: ginta.liepina@ikskile.lv

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.