Aktuāli!

Lai skaista un saulaina vasara!

Skolas centrālās durvis atvērtas no 8.00 līdz 16.00.

Jaunumi

Ikšķiles vidusskola izsludina sociālo zinību un vēstures skolotāja vakanci
2024-07-09

Informācija par sociālo zinību un vēstures skolotāja vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku (sākot ar nākamo mācību gadu)

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 1625.00 EUR par 1 likmi + veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot sociālo zinību un vēstures stundas pamatskolas un vidusskolas klasēs sākot ar nākamo mācību gadu;
  • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
  • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

  • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • Var būt pēdējo gadu students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
  • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
  • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Vakancei” līdz 2024.gada 5.augustam (ieskaitot):

  • uz e-pastu: ineta.seile@ikskilesvidusskola.lv

Tālrunis informācijai: +371 28281547

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktora p.i. Ineta Seile