Aktuāli!

Šonedēļ pūļa testēšana tiks veikta ceturtdien.

E-karte

Jaunas Ikšķiles vidusskolas e-kartes šogad vairāk netiks izsniegtas.

Taču ir iespēja pieteikties Ogres novada skolēnu kartēm: https://www.epakalpojumi.lv/Services/CARDO/Application.aspx

Ogres novada skolēna karte pirmreizēji bez maksas tiek izsniegta visiem skolēniem, kuri iegūst izglītību Pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.

Ogres novada skolēnu kartēm ir iespēja tikt piesaistītām bankai un šādā gadījumā tās varēs izmantot arī norēķiniem skolas ēdnīcā un citās vietās.

Šobrīd Ikšķiles vidusskolas e-kartes, kuras skolēni izmanto, lai norēķinātos ēdnīcā, vēl darbojas, taču lūgums izlietot naudu 1.semestra laikā. Ar esošo ēdinātāju līgums ir līdz kalendārā gada beigām un gadījumā, ja mainītos piegādātājs, sistēma vairs netiks uzturēta.

Lai skolēns skolas ēdnīcā varētu norēķinātos ar e-karti, audzēkņu vecākiem bija jāieskaita nauda kontā, kas ir atvērts Ikšķiles vidusskolnieku e-karšu apkalpošanai:

Saņēmējs: Baltic Restaurants Latvia SIA

Reģistrācijas numurs: 40003556833

Swedbank AS: LV68 HABA 0551 0444 288 67

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:    

bērna vārds uzvārds;    

bērna personas kods; 

informācija: ēdnīcas kartes papildināšana.

(Tiem, kas veiks pārskaitījumus no Swedbank kontiem, ērtībai ir izveidots bankas definētais maksājums: Ikšķiles vidusskola).

 !!! Lai sistēma atpazītu informāciju, lūdzu to ievadīt bez pieturzīmēm (komatiem, punktiem) un papildus atstarpēm personas kodā.

Piemēram: VĀRDS UZVĀRDS 010101-01010  ĒDNĪCAS KARTES PAPILDINĀŠANA

Lai vecāki varētu kontrolēt naudas atlikumu uz bērna kartes, ir iespēja iegūt piekļuvi portālā skolenakarte.lv.

Lai iegūtu pieeju portālam www.skolenakarte.lv , ir jāaizpilda elektroniskā anketa https://ejuz.lv/pieteikumsekarte  (lūgums ņemt vērā, ka sistēma ļauj bērna kontam piesaistīt tikai vienu saziņas e-pastu). Pēc tā saņemšanas, Jūsu e-pasta adrese divu (2) darba dienu laikā tiks ievietota programmā.

Pieeja pieteikumam arī šeit:

 Pēc divām darba dienām, lai saņemtu paroli, izmantojot interneta pārlūku jāievada interneta adrese www.skolenakarte.lv .

- Ieejot portālā jānospiež poga “Iegūt paroli” (darbojas arī gadījumā, ja ir aizmirsta parole) un jāievada bērna vārds, e-pasta adrese un jānospiež poga "nosūtīt".

- Pēc šīs darbības Jūs saņemsiet paroli savā e-pastā.

- Jūsu e-pasta adrese darbosies kā lietotāja vārds.

 Ja ir kādas neskaidrības saistībā ar portāla darbību, lūgums rakstīt uz e-pastu ekarte.ikskilesvsk@daily.lv .

Skolēni savu karšu atlikumus redz arī uz kases čeka, tāpat kartes atlikumu var uzzināt no darbinieka, kas strādā kasē, nolasot kartes atlikumu kases aparātā ( lai to izdarītu, pirkums nav jāveic ).

Ja vecāks vēlas saņemt naudu, kas atlikusi skolēna e-kartē, ir jāaizpilda iesniegums un parakstīts un noskanēts (der arī elektroniski parakstīts) jānosūta uz e-pastu  gramatvedība@balticrest.com