Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Mācību literatūras saraksts

MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTS 2021./2022.M.G.

1.KLASE

 1. Andersone Gita Latviešu valoda 1.klase: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.- (Raibā pasaule: 1.klase). - Pielikums: Lasīsim 1: tekstu grāmatiņa: klausies, domā, pastāsti: 1.klase - 1.[daļa].
 2.  Andersone Gita Latviešu valoda 1.klase: mācību grāmata. - 2014, 2016. - Rīga: Zvaigzne ABC. - (Raibā pasaule: 1.klase). - Pielikums: Lasīsim 1: tekstu grāmatiņa: klausies, domā, pastāst: 1.klase.-2.[daļa].
 3.  Kozanoglou Danae  Fly high 1 : pupil's book / Danae Kozanoglou. - [Harlow]: [Pearson Education], 2010. - + 1 CD.
 4. Rastiņa Elfrīda  Matemātika 1.klase : mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2020].- (Raibu raibā pasaule; 1.klase). -1.[daļa].
 5. Krastiņa Elfrīda Matemātika 1.klase: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2020]. - (Raibu raibā pasaule; 1.klase). - 2.[daļa].
 6. Vilkārse Ingrīda  Mūzika 1.klasei: eksperimentāla mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
 7. Dabaszinības 1.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2020.

1.E. klasei

1. Krastiņa Elfrīda Matemātika 1.klase: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - (Raibu raibā pasaule; 1.klase.- 1.[daļa].

2. Krastiņa Elfrīda Matemātika 1.klase: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - (Raibu raibā pasaule; 1.klase).- 2.[daļa].

3. Andersone Gita Latviešu valoda 1.klase: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - (Raibu raibā pasaule). - Pielikums: Tekstu grāmatiņa. Lasīsim-1.-  1.[daļa].

4. Andersone Gita Latviešu valoda 1.klase : mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - (Raibu raibā pasaule). - Pielikums: Tekstu grāmatiņa. Lasīsim, 2. -2.[daļa].

2. KLASE

 1. Golubova Vita  Latviešu valoda 2.klase: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.- (Raibā pasaule; 2.klase). - Pielikums: Lasīsim 1: tekstu grāmatiņa. - 1.[daļa].
 2. Golubova Vita  Latviešu valoda 2.klase: mācību grāmata. - 2017. - Rīga: Zvaigzne ABC. - (Raibā pasaule; 2.klase). - Pielikums: Lasīsim 2 : tekstu grāmatiņa.- 2.[daļa].
 3. Palin Cheryl  Bright Ideas 1: class book / Cheryl Palin. - Oxford : Oxford University Press, 2019.
 4. Dabaszinības 2.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2021.
 5. Krastiņa Elfrīda Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas: 2.klase: mācību grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. - (Raibā pasaule; 2.klase).1.grāmata.
 6. Krastiņa Elfrīda Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas: 2.klase: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. - (Raibā pasaule; 2.klase).- 2.grāmata.
 7. Vilkārse Ingrīda  Mūzika 2.klasei: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.        
   

3. KLASE

 1. Golubova Vita.  Latviešu valoda 3.klase : mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2017].-1.[grāmata].
 2. Golubova Vita.  Latviešu valoda 3.klase : mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2017].- 2.[grāmata].
 3. Abbs Brian.  New Sky: starter: student's book / Brian Abbs, Ingrid Freebairn. - New ed. - Harlow (Essex): Longman, 2009.
 4. Valtasa Ilga.  Matemātika 3.klasei: mācību grāmata. - Rīga  Pētergailis, [2009], 1.daļa.       
 5. Valtasa Ilga.  Matemātika 3.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Pētergailis, [2009], 2.daļa.
 6. Vilkārse Ingrīda. Mūzika 3.klasei: - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
 7. Arājs Raimonds.  Izzini pasauli! 3.klase: dabaszinības: mācību grāmata  - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 8. Kristīgā mācība 3.klasei: mācību grāmata / Iveta Gaile, Ina Kovaļeva, Linards Rozentāls, Ingrīda Trups-Kalne. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

3. A, D klases

1.Matemātika 3. klasei: mācību grāmata / J.Mencis (sen.), E.Krastiņa,   J.Mencis (jun.),D.Oliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008.

4. KLASE

 1. Anspoka Zenta Latviešu valoda 4.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2016.-  1.daļa.
 2. Anspoka Zenta  Latviešu valoda 4.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2017.-  2.daļa.
 3. Valtasa Ilga Matemātika 4.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Pētergailis, 2005. 1.pusgads.
 4. Valtasa Ilga Matemātika 4.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Pētergailis, 2005.-  2.pusgads.
 5. Sālījuma Gunta Literatūra 4.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 6. Архангельская Э.  Просто по-русски: krievu valoda 4.klasei: mācību grāmata: iesācējiem. - Rīga: Retorika A, 2020.        
 7. Dabaszinības 4.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2020.
 8. Palin Cheryl  Bright Ideas 3: class book / Cheryl Palin, Sarah Phillips. - Oxford: Oxford University Press, 2018.

 

4.A klase

1. Mencis  Jānis seniors Matemātika 4.klasei: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

 

5. KLASE

 1. Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 5.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2004.
 2. Ābola Signe Literatūra 5.klasei: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.-1.grāmata.
 3. Ābola Signe Literatūra 5.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.- 2.grāmata.
 4. Palin Cheryl  Bright Ideas 4: class book / Cheryl Palin, Sarah Phillips. - Oxford: Oxford University Press, [2019].
 5. France Ilze  Matemātika 5.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2013.
 6. Dabaszinības 5.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2021.
 7. Vasmanis Imants Mūzika 5.klasei: mācību grāmata . - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

5.D KLASE

1. Bovermann Monika  Paul, Lisa & Co. Starter: Deutsch für Kinder: Kursbuch / Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Renate Zschärlich. - 1.Auflage. - München: Hueber Verlag, [2017].
 

6. KLASE

 1. Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 6.klasei: mācību. - [Lielvārde]: Lielvārds, 2016.
 2. Strēle Ingrīda  Literatūra 6.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.- 1.grāmata.
 3. Strēle Ingrīda  Literatūra 6.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.- 2.grāmata.
 4. Harris Michael Choices: elementary: student's book / Michael Harris, Anna Sikorzyńska. - Harlow: Pearson Education, 2013. - Pielikumā: Language choice.        
 5. Arhangeļska E.  Просто по-русски: наши первые диалоги: krievu valoda: mācību grāmata 6.klasei: A1 līmenis . - Rīga: Retorika A, 2008. 1.daļa.
 6. France Ilze  Matemātika 6.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2015.
 7. Latvijas vēsture pamatskolai I: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
 8. Vilks Ilgonis Dabaszinības 6.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2007.
 9. Pasaules vēsture pamatskolai: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.-  1.[daļa].
 10. Grauzdiņa Ilma Mūzika 6.klasei: mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2004].

6.D klase

1. Bovermann Monika  Paul, Lisa & Co. A 1.1: Deutsch für Kinder: Kursbuch / Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Renate Zschärlich. - 1.Auflage. - München  Hueber Verlag, [2018].

7. KLASE

 1.  Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 7.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds, [2015].
 2. Štokmane Daina  Literatūra 7.klasei : mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. - 1. grāmata.
 3. Štokmane Daina  Literatūra 7.klasei: mācību grāmata /. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.- 2. grāmata.
 4. Wetz Ben  Oxford Discover Futures 2: student book / Ben Wetz, Jane Hudson. - Oxford: Oxford University Press, 2020.
 5. Arhangeļska E.  Просто по-русски: krievu valoda: mācību grāmata 7.klasei: A1 līmenis. - Rīga : Retorika A, 2011. - 2. daļa.
 6. France Ilze  Matemātika 7.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2016.
 7. Grauzdiņa Ilma  Mūzika 7.klasei: mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2005].
 8. Latvijas vēsture pamatskolai 2: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 9. Pasaules vēsture pamatskolai: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - Grāmata "Pasaules vēsture pamatskolai 2" paredzēta 7.klasei.-2.[daļa].
 10. Markota Dace  Ģeogrāfija 7.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
   

7.D klase

1.  Beste Freunde A1.1: kursbuch / Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe. - 1.Aufl. - Ismaning: Hueber Verlag, 2013.

8. KLASE

 1. Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 8.klasei: mācību grāmata.- Lielvārde: Lielvārds, 2007.
 2. Karpenko Ilona Literatūra 8.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.-1.[grām.].
 3.  Karpenko Ilona Literatūra 8.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC.- 2013.-   2.[grām.].
 4. Harris Michael Choices: pre-intermediate: A2-B1: student's book / Michael Harris, Anna Sikorzyńska. - Harlow: Pearson Education, 2012. - (Always learning)
 5. Arhangeļska E.  Просто по-русски: krievu valoda: mācību grāmata 8.klasei: A2 līmenis. - Rīga: Retorika A, 2012.- 1. daļa.
 6. Grauzdiņa Ilma  Mūzika 8.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
 7. Latvijas vēsture pamatskolai 3: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 8. Goldmane Sarmīte  Pasaules vēsture pamatskolai 3: mācību grāmata: [jauno un jaunāko laiku vēsture līdz 20.gadsimta 20.gadam]. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
 9. Gribuste Regīna  Bioloģija 8.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds.
 10. Lipsberga Agra  Ģeogrāfija 8.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2010.
 11. Drille Modris  Ķīmija 8.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 12. Vilks Ilgonis Fizika 8.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 13. France Ilze  Matemātika 8.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds, 2017.
   

8.B klasei

        1.Vīduša Iveta  Valodas labirinti: latviešu valoda 8.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

9. KLASE

 1. Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 9.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2008.
 2. Silova Lita Literatūra 9.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC.-2.grāmata.
 3. Silova Lita  Literatūra 9.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.- 1.grāmata.
 4. Harris Michael Choices: intermediate: student's book / Michael Harris, Anna Sikorzyńska. - Harlow: Pearson Education, 2012.
 5. Архангельская Э.  Просто по-русски: krievu valoda 9.klasei: mācību grāmata / Э.Архангельская, Л.Игнатьева. - Rīga: Retorika A, 2015.
 6. Georgiakaki Manuela  Beste Freunde A1.2: Deutsch für Jugendliche: Kursbuch. - 1.Auflage. - Ismaning: Hueber Verlag, 2014.
 7. Drille Modris  Ķīmija 9.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
 8. Vilks Ilgonis  Fizika 9.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 9. Gribuste Regīna  Bioloģija 9.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds, 2013.
 10. France Ilze  Matemātika 9.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds, 2018.
 11. Šustere Gunta  Latvijas ģeogrāfija 9.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
 12. Grauzdiņa Ilma Mūzika 9.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
 13. Pasaules vēsture pamatskolai: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. - 4.grāmata.

Latvijas vēsture pamatskolai: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.- "Grāmata "Latvijas vēsture pamatskolai 4" paredzēta 9klasei un var tikt izmantota paralēli ar šo pašu autoru mācību grāmatu pasaules vēsturē"-4. sēj.

10. KLASE

 1. Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 10.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds, 2010.
 2. Silova Lita Literatūra 10.klasei: mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2003]. -1.daļa.
 3. Literatūra 10.klasei: mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2003].-  2.daļa.
 4. Wildman Jayne  Oxford Discover Futures 4: student book: level 4 / Jayne Wildman, Fiona Beddall. - Oxford : Oxford University Press, 2020.
 5. Pestune Jeļena  Krievu valoda vidusskolai: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2019.
 6. Georgiakaki Manuela  Beste Freunde A1.2: Deutsch für Jugendliche: Kursbuch/ Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe. - 1.Auflage. - Ismaning: Hueber Verlag, 2014.
 7. Buiva Ansis Vispārīgā ķīmija vidusskolām: eksperimentāls mācību līdzeklis.- [Rīga]: Zvaigzne ABC, [1995].
 8. Slokenberga Evija  Matemātika 10.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2009.
 9. Kriķis Dainis Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2018].- 1.daļa.
 10. Āboltiņa Baiba Matemātika 11.klasei: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 11. Slokenberga Evija Matemātika 11.klasei: mācību. - Lielvārde: Lielvārds, 2010.
 12. Kaksis Āris Ķīmija 10.klasei : mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2009.
 13. Melbārde Zinaida  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. - 1.[daļa].
 14. Sausiņa Līga Bioloģija vidusskolai: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-1.daļa. Organismu daudzveidība un evolūcija.

11. KLASE

 

 1. Veckāgana,Vēsma  Latviešu valoda 11.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2012 .
 2. Literatūra 11.klasei: mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2002].
 3. Wildman Jayne  Oxford Discover Futures 5: student book: level 5 / Jayne Wildman, Fiona Beddall, Alex Paramour. - Oxford : Oxford University Press, 2021. 
 4. Puzaite Mārīte  Шаг за шагом 6: mācību grāmata vidusskolai. - Rīga: RaKa, 2009.
 5. Beste Freunde A2.1: Deutsch für Jugendliche: Kursbuch / Manuela Georgiakaki ... [et al.]. - 1.Auflage. - Ismaning: Hueber Verlag, 2014.
 6. Namsone Dace Organiskā ķīmija vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
 7. Bergmanis Uldis  Neorganiskā ķīmija vidusskolām: eksperimentāla mācību grāmata. - Lielvārde : Lielvārds, [2000].
 8. Kaksis Āris  Ķīmija 11.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2010.
 9. Leibus Inguna  Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi.- Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019.
 10. Sausiņa Līga Bioloģija vidusskolai: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -1.daļa. Organismu daudzveidība un evolūcija.
 11. Sausiņa Līga Bioloģija vidusskolai. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. (Nāc!).- 2.daļa. Organismu mijiedarbība ar vidi
 12. Sausiņa Līga Bioloģija vidusskolai: Nāc. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.-  3.daļa. Šūnu uzbūve un vielmaiņa.
 13. Kurlovičs Gunārs Latvijas vēsture vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. -1.daļa.
 14. Misāns Ilgvars  Pasaules vēsture vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2000].- 1.[sēj.].
 15.  Pasaules vēsture vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2001]. - 2.[sēj.].
 16. Birzniece Juta  Ekonomika vidusskolām: mācību. - Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2014.

12. KLASE

 1. Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 12.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2013.
 2. Auziņa Inese  Literatūra 12.klasei: mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2003].
 3. Wildman Jayne  Oxford Discover Futures 5: student book: level 5 / Jayne Wildman, Fiona Beddall, Alex Paramour. - Oxford: Oxford University Press, 2021.
 4. Puzaite Mārīte  Шаг за шагом : mācību grāmata vidusskolai. - Rīgas: RaKa, 2010. 
 5. Schritte international, neu: Kursbuch und Arbeitsbuch : Niveau A1/1-2 / Daniela Niebisch ... [et al.]. - 1.Auflage. - München : Hueber Verlag, 2016.  
 6. Slokenberga Evija  Matemātika 12.klasei: mācību grāmata. - [Lielvārde]: Lielvārds, 2011. 
 7. Āboltiņa B. Matemātika 12.klasei: mācību. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - (Nāc!).    
 8. Leibus Inguna  Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 
 9. Kurlovičs  Gunārs Latvijas vēsture vidusskolai. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, 2000.- 2.[daļa].  
 10. Pasaules vēsture vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata. - [Rīga]: Zvaigzne ABC, 2003.- 3.[sēj.].   
 11. Sausiņa Līga Bioloģija vidusskolai. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. (Nāc!).-4.daļa. Biotehnoloģijas. Organismu dzīvības norises.  
 12. Namsone Dace Organiskā ķīmija vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata . - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
 13. Kaksis Āris Ķīmija 12.klasei: mācību grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2011.