Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-09-11
 

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus matemātikas skolotāja vakancei

Informācija par matemātikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 15 stundas nedēļā (3 dienas)

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldības piemaksa

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas.
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā
  • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
  • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas skolotāja vakancei” līdz 2019.gada 30. septembrim (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

 

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus karjeras konsultanta vakancei

Informācija par karjeras konsultanta vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: nepilna slodze (0.5)

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

 

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai
 •  Karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām
 • Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei

Prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – Pedagoga – karjeras konsultanta sertifikāts 160 stundu apjomā
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Karjeras konsultanta vakancei” līdz 2019.gada 30. septembrim (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ginta.liepina@ikskile.lv vai
 • pa pastu Ikšķiles vidusskolai Skola ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV 5052, vai

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.