Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-06-08
 

9. klases absolventi!

                       Dokumentu pieņemšana uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē

1)    vispārējās vidējās izglītības kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā programmā;

2)    vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu programmā;

no 2020.gada 15.jūnija līdz 19.jūnijam skolas kancelejā

darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.

              Pārrunu norises laiks 2020.gada 25.jūnijā plkst.10.00.

              Rezultāti par izglītojamo uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 10. klasē tiks paziņoti līdz 2020.gada 26.jūnijam.

Ikšķiles vidusskolas direktores 15.05.2020. rīkojums Nr. 1-9/27

Piesakoties uzņemšanai vidusskolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta (pielikuma apliecībai par pamatizglītības iegūšanu) kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), potēšanas karte (veidlapa 063/u);
  • vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas) vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (aizpilda skolas veidlapu).

    Ar Ikšķiles vidusskolas 14.05.2020. noteikumiem Nr.1-16/1-2020 „Ikšķiles vidusskolas kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā” var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā - Skolas noteikumi).

    Informācija pa tālruni 65030236,

    E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

 

    Dabaszinātņu izvēles grozs ir piemērots skolēniem ar eksakti tendētu domāšanu, kuri vēlētos turpināt savu izglītību tādās nozarēs kā inženierzinātnes, medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātnebioloģija, fizika, vides zinātne. Dabaszinātņu izvēles grozā tiek mācīts visu četru dabas zinātņu pilns pamatkurss un divās no tām (bioloģija, fizika) arī padziļinātais kurss. Skola izskata iespēju piedāvāt izvēlei arī padziļināto Ķīmijas kursu, ja būs pietiekama skolēnu interese. Lai mūsu skolēniem būtu iespēja turpināt izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē, esam ielikuši specializētos kursus Tehniskā grafika un Mehatronika, kas ir būtiski iestājai RTU.

    Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā izvēles grozs ir piemērots jauniešiem, kuri vēlas turpināt izglītību tādās jomās kā teātris, scenogrāfija, aktiermāksla, mūzika, glezniecība, tēlniecība, grafika, mākslas vai tās nozaru vēsture vai kultūras mantojums kā nozare. Tajā pat laikā arī šajā izvēles grozā esam atstājuši pilnu visu četru dabas zinātņu (bioloģija, fizika, ģeogrāfija, ķīmija) pamatkursus, lai arī pēc 12.klases šiem skolēniem saglabāties iespēja turpināt izglītību vairāk eksaktās jomās.