Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-06-30
 

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus informātikas skolotāja vakancei

Informācija par informātikas (pamatskola) skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze

Darba alga: no 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu;
 • radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pastāv iespēja papildus stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu.

 Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Informātikas vakancei” līdz 2020.gada 17. jūlijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus ķīmijas skolotāja vakancei

Informācija par ķīmijas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze

Darba alga: no 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot ķīmijas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Pastāv iespēja papildus ķīmijas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Ķīmijas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 17. jūlijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus matemātikas skolotāja vakancei

Informācija par matemātikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 17.jūlijam  (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus fizikas skolotāja vakancei

Informācija par fizikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 40 stundas nedēļā (5 dienas), 29 kontaktstundas

Darba alga: no 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot fizikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Fizikas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 17.jūlijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus uz speciālās izglītības pedagoga vakanci

Informācija par speciālās izglītības pedagoga vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 40 stundas nedēļā

Darba alga: no 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) mācību programmu pamatskolā;
 • Sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju, klasesaudzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas darbinieku) un vadību analizēt skolēnu mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Citi ar darba specifiku saistītie pienākumi.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Alternatīvo mācību metožu pārzināšana (Montessori un/vai citas starptautiski atzītas mācību metodes);
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Speciālās izglītības pedagoga vakancei” līdz 2020.gada 17.jūlijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.