Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-08-18
 

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus matemātikas skolotāja vakancei

Informācija par matemātikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 28. augustam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus fizikas skolotāja vakancei

Informācija par fizikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 40 stundas nedēļā (5 dienas), 29 kontaktstundas

Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot fizikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu; radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu. 
 • Iespēja daļu stundas vadīt attālināti.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Fizikas skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 28.augustam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus vēstures skolotāja vakancei

Informācija par vēstures skolotāja vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze

Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

 

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot vēstures stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu; radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

 Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.
 • Pastāv iespēja papildus vēstures stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Vēsture skolotāja vakancei” līdz 2020.gada 28. augustam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus sociālā pedagoga vakancei

Informācija par sociālā pedagoga vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze (5 dienas)

Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldības piemaksa

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību skolā;
 • plānot un īstenot preventīvo darbu skolā;
 • Veikt iespējamo riska grupas skolēnu izpēti un analīzi;
 • Izstrādāt ieteikumus skolas vadībai un pedagogiem;
 • Diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības;
 • Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu.

Prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā ar sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi;
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Sociālā pedagoga vakancei” līdz 2020.gada 28.augustam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.