Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-10-23
 
   Ņemot vērā grozījumus MK 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, informējam par to, ka pēc skolēnu rudens brīvdienām 1.-6.klašu skolēni turpina mācības klātienē, bet 7.- 12.klašu skolēni no 26. 10. – 30.10. 2020. mācās attālināti pēc esošā stundu saraksta.
   Detalizēta informācija par attālinātā mācību procesa norisi ir nosūtīta 7.-12.klašu skolēniem un viņu vecākiem e-klases pastā.
   Interešu izglītības nodarbības 1.-6.klasēm līdz 6.novembrim notiks pēc valstī noteiktajiem norādījumiem - klašu grupās vai individuāli pēc katra pulciņa pedagoga izstrādāta plāna. 
   Pagarināto grupu nodarbības pagaidām notiks tikai 1.klasēm.
   Lūdzam ņemt vērā, ka esošā situācija var mainīties, atkarībā no valstī pieņemtajiem lēmumiem par papildus ierobežojumiem.