Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2017-01-11
 

     Jau kuro gadu mēs, Ikšķiles vidusskolas bijušie skolotāji, tagad pensionāri, pirms Ziemassvētkiem saņemam no skolas rūpīgi gatavotas saldumu un veltījumu paciņas. Arī šogad Ziemassvētkus gaišākus un priecīgākus darīja mūsu bijušās darbavietas audzēkņu mazās, mīļās dāvaniņas, skaistie pašu zīmētie apsveikumi un sirsnīgās vēstulītes ar stāstiņiem par sevi un labas veselības vēlējumiem vecajiem skolotājiem. Šādi sirsnības un labas audzinātības pierādījumi dara mūsu dzīvi gaišāku un priecīgāku, rada pārliecību, ka arī mūsdienās skolā strādā gudri skolotāji, kuri iejūtīgi un prasmīgi audzina jauno paaudzi. Lielu iespaidu uz bērnu rīcību un uzvedību atstāj viņu vecāku piemērs un audzināšana ģimenē. Atverot paciņas, jutām skolēnu vecāku rūpes un mīlestību. Jauki, ka viņi vēlas nākotnē redzēt savus bērnus iejūtīgus, sirsnīgus un viedus.

Paldies Ikšķiles vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem! Lai viņiem veiksmīgs jaunais 2017. gads!

 Ikšķiles vidusskolas bijušie skolotāji - pensionāri