Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2017-03-02
 

Trešdien, 1.martā Ikšķiles vidusskolā notika tikšanās ar Banku augstskolas studiju prorektori Līgu Peisenieci.

Viesošanās laikā notika saruna par iespējamo sadarbību starp Banku augstskolu un Ikšķiles vidusskolu. Kā prioritāte tika izvirzīts jautājums par skolēnu kompetenču un prasmju attīstīšanu, finanšu pratību un kādā veidā augstskola no savas puses to varētu sekmēt.

Banku augstskola piedāvāja slēgt sadarbības līgumu. Galvenā sadarbības forma būtu Banku augstskolas docētāju iesaistīšana finanšu un uzņēmējdarbības kompetenču attīstības veicināšanā ne tikai vidusskolas posmā, bet arī pamatizglītībā, sākot no 7.klases.

Tika panākta savstarpējā vienošanās par sadarbības līguma noslēgšanu, lai jau ar nākamo mācību gadu Ikšķiles vidusskolas audzēkņi varētu papildus iegūt zināšanas finanšu prātībā, kā arī tiktu veicināta Ikšķiles vidusskolas profesionālā pilnveide,  izmantojot augstskolas personālresursus.

Sakam paldies skolas audzēkņa vecākam - Dacei Vanagai par ideju un personisko resursu izmantošanu sadarbības uzsākšanai ar Banku augstskolu.

 

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 15 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos, t.sk. 7 studiju programmas angļu valodā.

Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs: "Kompetencēs balstītu studiju pamatā ir augstskolas ciešā saikne ar biznesa vidi, tai aktīvi sadarbojoties ar ekspertiem un nozares speciālistiem studiju programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī augstskolas stratēģisko attīstības virzienu noteikšanā. Banku augstskolas veiksmīgā un ilglaicīgā sadarbība ar Latvijas, kā arī ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām ļauj nodrošināt prakses vietas visiem studentiem. Pateicoties teorētiskajām zināšanām un praktiskajai pieredzei, kas iegūta studiju laikā, mūsu absolventi ir pieprasīti un augstu novērtēti gan Latvijas uzņēmumos un valsts pārvaldē, gan arī starptautiskās organizācijās."
            Valsts ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar sabiedrības izglītotību finanšu jautājumos. Tāpēc Banku augstskola, piedāvājot biznesa un finanšu izglītību, kā vienu no saviem uzdevumiem izvirzījusi iesaistīšanos arī vidusskolu jauniešu izglītošanā finanšu pratības jautājumos. Plašāka informācija par Banku augstskolu http://www.ba.lv/lv/

Skolas administrācija