Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2017-03-31
 

kšķiles vidusskolā notika Pierīgas novadu sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās pedagogi no Ķekavas, Salaspils, Siguldas, Carnikavas novadiem.  

Seminārs sākās ar filmas par Ikšķili noskatīšanos, jo Ikšķiles vidusskola šajā gadā svinēja 50 gadu jubileju. Sākumskolas skolēnu sagatavotajā uzvedumā, caurvijoties Imanta Ziedoņa "Krāsaino pasaku" fragmentiem, tika akcentētas vērtības, kuras skolā apgūst ikdienā – kārtība, sirdssiltums, darba mīlestība, sirdsgudrība, dabas mīlestība, draudzība. Skolēni viesiem radīja arī priekšnesumus, ko bija sagatavojuši POPielas konkursam. Semināra ieskaņas pasākums noslēdzās ar kopīgi nodziedātu Ikšķiles himnu.

"Skolā jau nemāca tikai programmu, bet arī vērtības. Mūsu skolas dvēsele ir tās vērtības un arī dziesma, kas mūs vieno visos pasākumos," atklāj Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēm Solvita Zirne.

Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolotājas vadīja 12 atklātās stundas, kā arī organizēja radošās darbnīcas, kuras apmeklēja visi semināra dalībnieki. Pavisam seminārā piedalījās 42 Pierīgas novadu sākumskolas pedagogi, kā arī PII "Urdaviņa" skolotājas.

Atklātās stundas notika matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, mājturībā un tehnoloģijās. Semināra dalībnieki ar lielu interesi piedalījās radošajās darbnīcās, kurās Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolotājas stāstīja par savām radošajām idejām, ko izmanto mācību stundās.

Kristīne Garklāva vadīja darbnīcu "Pozitīvi risinājumi, pieredze mācību un klases stundās". "Es dalījos pieredzē ar kolēģiem, kā iemācīt skolēniem cienīt savu darbu. Rādīju praktiskas un radošas idejas, kā noformēt skolēnu uzrakstītos un izpildītos darbus, lai tie netiktu izmesti laukā. Ļoti daudz stāstīju par savu sadarbību ar vecākiem, gatavošanos vecāku sapulcei, kā sagaidu bērnus uz mācībām pirmajā klasē. Uzkrātā pieredze ir ļoti liela, un pat pietrūka laika, lai ar to visu dalītos. Skolotāji vēlējās, lai es daudzus materiālus aizsūtu viņiem pa e-pastu," stāsta K.Garklāva. "Ja vēlamies novadīt labu stundu, no kuras bērns kaut ko iegūst, tad ļoti daudz jāstrādā papildus. Tas ir pamatīgs darbs, bez kura mēs nevarētu izdarīt to, ko seminārā rādījām kolēģiem no citām skolām."

Santa Ustinoviča, kurai ir piecu gadu pieredze darbā ar interaktīvo tāfeli, stāstīja kolēģiem par interaktīvās tāfeles izmantošanu mācību stundās.

"Diezgan daudzi skolotāji stundās nestrādā ar interaktīvo tāfeli, tāpēc es viņiem parādīju rīkus, kurus, aizbraucot uz savu skolu un ieejot kabinetā, kurā ir interaktīva tāfele, varētu izmantot uzreiz bez īpašas sagatavošanās," stāsta S.Ustinoviča. Skolotāja arī informēja par materiāliem, kurus var izmantot vai pielāgot darbā ar interaktīvo tāfeli.

Skolotāja Inga Leizandere dalījās pieredzē ar idejām klases kolektīva veidošanā un saliedēšanā dažādos mācību priekšmetos. "Nav vienas receptes, bet tas ir intensīvs mērķtiecīgs darbs, kas jāveic soli pa solītim. Jāpievērš uzmanība ne tikai mācību darbam, bet arī videi skolā," norāda I.Leizandere.

Ieva Radziņa-Sproģe savai darbnīcai bija izvēlējusies tematu "Klases stunda – dzīvesmācības stunda".

"Klases stundu var veidot ļoti aizraujoši. Tajā ar skolēniem pārrunājam dzīves jomas un problēmas, kuras viņi nelabprāt apspriež ar vecākiem. 2012.gadā piedalījos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā konkursā par labāko audzināšanas stundu, kur manu darbu novērtēja kā labāko 1.-4.klašu grupā. Šī joma mani ieinteresēja, un es sāku to attīstīt un izmantot arī citās stundās," atklāj I.Radziņa-Sproģe.

 "Ar Pierīgas reģiona pašvaldības izglītības iestādēm sadarbojamies jau kopš 2014.gada, bet seminārs sākumskolas skolotājiem tika organizēts pirmo reizi. Uzaicinājām kolēģus uz savu skolu, lai iepazītos ar citu novadu sākumskolas skolotājiem, parādītu savas metodes, kā strādājam. Svarīgi, lai mūsu sākumskolas skolotājas saprastu, ka viņas ļoti labi strādā un gūtu gandarījumu, ka arī citu novadu  skolotāji šo darbu novērtē. No šādas kolēģu tikšanās var iegūt arī daudz praktisku un turpmākajā darbā izmantojamu ideju un ierosmju. Mēs noteikti centīsimies aizbraukt arī pie citiem kolēģiem," norāda S. Zirne. 

Semināra dalībnieki no Pierīgas reģiona skolām ļoti atzinīgi novērtēja Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolotāju radošumu, idejas un darba metodes. Kā atklāj S.Zirne, kolēģi no citiem novadiem uzsvēruši, ka Ikšķiles vidusskolā ir atraktīvi, darboties griboši un pārsteidzoši mierīgi bērni, kas citās izglītības iestādēs nav raksturīgi.

Raksts pārpublicēts no portāla: www.ogrenet.lv

Bildes no semināra apskatāmas šeit vai "Galerijā"