Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2013-02-26
 

Datums

Laiks

Norises vieta

Notikums

Kontaktpersona

26.02.2013.

9.00-15.30

Ikšķiles vidusskola

Starpnovadu sākumskolas skolotāju MA un VISC organizētais seminārs- praktikums, tā ietvaros lekcija par tēmu „Rotaļa un spēle kā mācību metode pirmsskolā un sākumskolā”

S. Zirne, sākumskolas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

27.02.2013.

 

10.00

Tīnūžu pamatskola

Starpnovadu jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”

A.Migleniece, novadu vides izglītības koordinatore, Tīnūžu pamatskola

28.02.2013.

13.30

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Oxford Professional Development seminārs starpnovadu angļu valodas skolotājiem

Dz.Germa-Lemese, novadu angļu valodas skolotāju MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

28.02.2013.

10.00

13.00

Ikšķiles vidusskola

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļi elpā savu Latviju!”

Z.Bēķe, novadu skolu teātru koordinatore, Ikšķiles vidusskola

28.02.2013.

10.00

Ogres novada Kultūras centrs

Mazo mūzikas kolektīvu un mūsdienu modes deju konkurss ( ar pastiprinošām iekārtām)

S.Viļuma, mūzikas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola