Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2013-02-25
 

Olimpiādes norises laiks

Mācību priekšmets

Klase

Norises vieta

Atbildīgais MA vadītājs

01.03.2013.

Vizuālā māksla

5.-12.

Ikšķiles vidusskola

K.Saule

07.03.2013.

Mājturība un tehnoloģijas

5.-9.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola (zēniem)

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola ( meitenēm)

J.Zarāne

14.03.2013.

Ģeogrāfija

8.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

S.Vilciņa

08.04.2013.

Latviešu valoda

5.-7.

Jumpravas vidusskola

G.Jansone

09.04.2013.

Angļu valoda

11. – 12

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Dz. Germa- Lemese

12.04.2013.

Sākumskolas olimpiāde

( latviešu val. un matemātika)

 4.

Ikšķiles vidusskola

S.Zirne

16.04.2013.

Angļu valoda

5.-6.
7.-8.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Dz. Germa- Lemese

16.04.2013.

Informātika
(ar Ogres novadu)

5.-7.

Novadu skolās

M.Roga

23.04.2013.

Mūzika

4.

Ikšķiles vidusskola

 S.Viļuma