Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2013-02-28
 
P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); }

2013.gada marta aktualitātes

Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novadu izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamiem

Datums

Laiks

Norises vieta

Notikums

Kontaktpersona

01.03.2013.

10.00

Ikšķiles vidusskola

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasei

 

Olimpiādes laikā- Vizuālās mākslas pedagogu seminārs, lektore Līvija Bērziņa par tēmu "Kaligrāfija" 

K.Saule, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja, Tīnūžu pamatskola

Līdz 04.03.2013.

 

Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates tēmu pieteikumi reģionālajam Pierīgas SZPD konkursam

A.Lukašunas, vēstures skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

07.03.2013.

10.00

Mednieku iela 19 – 65, Ogre

Supervīzija Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Aizkraukles novadu izglītības psihologiem 

S.Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības izglītības psiholoģe

07.03.2013.

10.00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola (meitenēm)

 

Ķeguma komercnovirziena vidusskola (zēniem)

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-9.klasei

J.Zarāne, mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

08.03.2013.

Par laiku interesēties pie MA vadītājas

Lēdmanes pamatskola

Starpnovadu krievu valodas MA metodiskā diena 6.-9.klasei

A.Krompāne, krievu valodas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

13.03.2013.

10.00

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”

A.Migleniece, vides izglītības koordinatore,

Tīnūžu pamatskola

14. 03.2013.

14.00

K/n Lielvārde

Piedaugavas novadu Teātra sporta turnīrs

Z.Bēķe, skolu teātru koordinatore

14.03.2013.

10.00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasei

S.Vilciņa, ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

15.03.2013.

10.00 -15.00

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova iela 1, Rīga

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

A.Krompāne, krievu valodas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

20.03.2013.

11.00

Ikšķiles tautas nams

Starpnovadu 2.-4 klašu un jaukto koru skate, 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!”

S.Viļuma, mūzikas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

21.03.2013.

10.00-14.00

LNMM, izstāžu zāle "Arsenāls", Torņa iela 1, Rīga

Vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs

K.Saule, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja, Tīnūžu pamatskola

22.03.2013.

10.00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Starpnovadu un Ogres novada vēstures un sociālo zinību skolotāju seminārs

A.Lukašunas, vēstures skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

22.-23.03.2013.

10.00-15.00

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Ģeogrāfijas skolotāju, MA vadītāju seminārs

S.Vilciņa, ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

25.03.2013.

Par laiku interesēties pie MA vadītājas

Ikšķiles vidusskola

Starpnovadu sākumskolas MA organizētā metodiskā diena „Es gribu pastāstīt...”

S. Zirne, sākumskolas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

26.03.2013.

10.00-14.00

Tiks precizēta VISC mājas lapā

Sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs.

S. Zirne, sākumskolas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola