Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2013-04-03
 

2013.gada aprīļa aktualitātes

Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novadu izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamiem

Datums

Laiks

Norises vieta

Notikums

Kontaktpersona

03.04.2013.

10.00

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Vides izglītības koordinatoru seminārs

A.Migleniece, novadu vides izglītības koordinatore, Tīnūžu pamatskola

03.-15.04.2013.

 

K/n Lielvārde

Starpnovadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa darbu izstāde „Kur saulīte rotājās”

K.Saule, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja, Tīnūžu pamatskola

03.04.2013.

10.00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Starpnovadu konkurss „Pazīsti savu organismu”

D.Brante, ķīmijas un bioloģijas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

03.04.2013.

9.00

Dienas centrs, Lielvārde

Lielvārdes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde (pēc iepriekšēja pieraksta)

L. Buceniece, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas izglītības nodaļas vadītāja, pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

liga.buceniece@lielvarde.lv; 65020828

Pārcelts no 27.03.2013.

05.04.2013.

13.00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Starpnovadu pedagogu metodisko darbu un labo prakses piemēru prezentācija

L. Buceniece, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas izglītības nodaļas vadītāja

08.04.2013.

10.00

Jumpravas vidusskola

Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 5.-7.klasei

G.Jansone, latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja, Jumpravas vidusskola

09.04.2013.

10.00

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 11.-12.klasei

Dz.Germa-Lemese, angļu valodas skolotāju MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

09.04.2013.

10.00

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Novadu audzināšanas darba speciālistu, MA vadītāju seminārs

 

V.Volonte, audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja, Lielvārdes pamatskola

 

11.04.2013.

10.00

Ikšķiles vidusskola

Starpnovadu skolu skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums

V.Volonte, audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja, Lielvārdes pamatskola

I.Reķe, izglītības speciāliste, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas izglītības nodaļa

11.04.2013.

10.00

Mednieku iela 19 – 65, Ogre

Supervīzija Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Aizkraukles novadu izglītības psihologiem 

S.Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības izglītības psiholoģe

12.04.2013.

10.00

Ikšķiles vidusskola

Starpnovadu latviešu valodas un matemātikas olimpiāde 4.klasei

S. Zirne, sākumskolas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

12.04.2013.

10.00

Limbažu novada ģimnāzija

Vidzemes reģiona 8.klašu izglītojamo ģeogrāfijas olimpiāde

S.Vilciņa, ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

16.04.2013.

10.00

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 5.-6.,7.-8.klasei

Dz.Germa-Lemese, angļu valodas skolotāju MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

16.04.2013.

10.00

Novadu skolās

Starpnovadu informātikas olimpiāde 5.-7.klasei

M.Roga, informātikas skolotāju MA vadītājs, Lielvārdes pamatskola

17.04.2013.

10.00

Vieta tiks precizēta VISC mājaslapā

Pilsētu un novadu pirmsskolas speciālistu seminārs

V.Krinkele, pirmsskolas skolotāju MA vadītāja

17.04.2013.

10.00

Tīnūžu pamatskola

Starpnovadu konkurss vides zinībās ”Izzini un saudzē vidi” 5.-7.klasei

 

A.Migleniece, novadu vides izglītības koordinatore, Tīnūžu pamatskola

18.04.2013.

14.00

Lielvārdes pamatskola

Sadziedāšanās svētki starpnovadu 2.-4.kl. koriem un folkloras pulciņiem

 

S.Viļuma, mūzikas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

22.04.2013.

10.00

Ikšķiles vidusskola

Starpnovadu mūzikas olimpiāde 4.klasei

S.Viļuma, mūzikas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

23.04.2013.

11.00-14.00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Starpnovadu krievu valodas skolotāju seminārs. Atklātā stunda 6.klasē. Interaktīva nodarbība A.Pumpura muzejā.

 

A.Krompāne, krievu valodas skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

24.04.2013.

15.00

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Sadziedāšanās svētki starpnovadu 5.-9.klašu un jauktajiem koriem

 

S.Viļuma, mūzikas skolotāju MA vadītāja, Ikšķiles vidusskola

29.04.2013.

10.00

LR Ārlietu ministrija, K.Valdemāra iela 3, Rīga

Sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju seminārs

A.Lukašunas, vēstures un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Lūdzam sistemātiski pārbaudīt pasākumu plānu, jo dažādu apstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas!