Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2018-12-05
 

Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde, uzsākot jauno mācību gadu, sadarbībā ar novada izglītības iestāžu vadītājiem noteikusi mērķus un uzdevumus izglītības jomā. Pamatojoties uz mūsdienu tendencēm un paradigmu maiņām izglītībā, noteikts mērķis paaugstināt izglītības kvalitāti novada iestādēs, pilnveidojot mācību saturu un attīstot metodiskā darba sistēmu. Īstenojot uzsākto, darbs tiek organizēts, lai rezultāts maksimāli skartu katru klasi, grupiņu, katru bērnu. Uzdevums ir panākt, lai procesi izglītības iestādēs būtu atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām, lai pedagogi un vecāki būtu izglītoti un atbildīgi šā procesa nodrošinātāji.

Jau uzsāktas skolotāju palīgu, sākumskolas/pirmsskolas skolotāju apmācības, lai novadā veidotu vienlīdzīgu pieeju, apstākļus bērnu drošai pārejai no pirmsskolas izglītības pakāpes uz skolu.

Šā gada 5. decembrī plkst. 18.00 Ikšķiles vidusskolas zālē, vecāki, kuru bērni ir vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem, tiek aicināti uz atbalsta semināru „Vecāku atbildība, līdzdalība bērnu audzināšanā un izglītošanā”.

Lekciju vadīs psiholoģe Agita Iljučonoka un pirmsskolu speciāliste, jaunā mācību satura ieviešanas eksperte pirmsskolā Maira Ezermane.

Liene Šmite, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste