Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2013-04-25
 Apstiprināts ar Ikšķiles vidusskolas direktores rīkojumu18.04.2013. rīk.nr.1-9/16
VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2012./2013.mācību gadam  
3. klasēm, 6.klasēm, 9.klasēm, 11.klasēm, 12.klasēm.
Datums Laiks Klase Mācību priekšmets Veids Komisijas pr.-tāja Telpa Darba vadītājs Novērotāji Telpa Vērtētāji Piezīmes
7. maijs                    otrdiena 9:20 3.a Ieskaite Ieskaite Laima Kalniņa 223 I.Radziņa-Sproģe   219a I.Radziņa-Sproģe         I. Barce              A. Katkovska            D. Kiršholce            86     izglītojamie
3.b 102 I. Barce
3.c 103 A. Katkovska
3.d 204 D. Kiršholce
9. maijs  ceturtdiena 9:20 6.a Matemātika Ieskaite Laima Kalniņa 217 S. Rudzinkova   116 T.Kaskeviča I.Krastiņa S.Kanča         L.Strauss 57     izglītojamie
6.b 214 D. Jaundāldere
6.c 205 E. Daukšte
10. maijs       piektdiena 9:20 3.a Ieskaite Ieskaite Laima Kalniņa 223 I.Radziņa-Sproģe   219a I.Radziņa-Sproģe         I. Barce              A. Katkovska            D. Kiršholce            86     izglītojamie
3.b 102 I. Barce
3.c 103 A. Katkovska
3.d 204 D. Kiršholce
14. maijs               otrdiena 9:20 6.a Latviešu valoda   Ieskaite Laima Kalniņa 116 S. Kanča   215 G.Silkalne            N. Miltovičs         Z.Bēķe                               57       izglītojamie
6.b 125 D. Jaundāldere
6.c 124 S. Rudzinkova
21. maijs                     otrdiena 10:00 12. Latviešu valoda  Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē I. Bernāne Tīnūžu pamatskola      E. Ozere     31         izglītojamie
22. maijs                        trešdiena 10:00  9.a b Latviešu valoda rakstiskā daļa   Eksāmens Laima Kalniņa aktu zāle S. Viļuma   212a G.Silkalne            N. Miltovičs         Z.Bēķe                               44       izglītojamie
I. Bernāne
S. Kanča
I. Lubecka
23. maijs                     ceturtdiena 9:00  9.a  Latviešu valoda   mutiskā daļa Eksāmens Laima Kalniņa 213 N. Miltovičs     G. Silkalne 44       izglītojamie
13:00  9. b N. Miltovičs Z.Bēķe
23. maijs           ceturtdiena 9:20 6.a Dabaszinības Ieskaite Laima Kalniņa 116 S. Kanča   215 V. Birkmane                 V. Poriete                      57       izglītojamie
6.b 125 D. Jaundāldere
6.c 124 S. Rudzinkova
27. maijs pirmdiena 10:00 12.      11. Informātika      (rakstiskā  un praktiskā daļa)  Eksāmens Laima Kalniņa 114 I. Krastiņa   118 R. Celeste  S.Ustinoviča             25      izglītojamie
 
28. maijs                              otrdiena 10:00 9.a b Angļu valoda rakstiskā  daļa Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē M. Doniņa   210 I.Ļeonova A.Brūmele  S.Pētersone  I.Lubecka 42      izglītojamie
I. Bernāne
T. Kaskeviča
S. Viļuma
28. maijs otrdiena 10:00 9.a b  Krievu valoda rakstiskā un mutiskā daļa Eksāmens Laima Kalniņa O17 I. Krastiņa   217  E.Daukšte          S. Rudzinkova 5        izglītojamie
29. maijs                   trešdiena 10:00 9.a b  Angļu valoda mutiskā  daļa Eksāmens Laima Kalniņa O13 A. Brūmele     S.Pētersone 42      izglītojamie
13:00 I. Lubecka I. Ļeonova
30. maijs   ceturtdiena 10:00 12. Matemātika Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē V. Birkmane Tīnūžu pamatskola      A. Bluķe     30        izglītojamie
3. jūnijs   pirmdiena 9:00  11.    Ģeogrāfija Eksāmens Laima Kalniņa O13 S. Kanča   215 A.Bigača              L. Kalniņa         4        izglītojamie
4. jūnijs                    otrdiena 10:00 9.a b Matemātika Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē V. Poriete   122 T.Kaskeviča I.Krastiņa S.Kanča         L.Strauss 44       izglītojamie
S. Rudzinkova
G. Silkalne
Z. Bēķe
5. jūnijs            trešdiena 10:00 12. Ķīmija Eksāmens Laima Kalniņa E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2         izglītojamie
7. jūnijs      piektdiena 10:00  11.  Ekonomika Eksāmens Laima Kalniņa O13 T. Kaskeviča     L. Strauss              L. Kalniņa 4        izglītojamie
10. jūnijs               pirmdiena 10:00 12. Krievu valoda rakstiskā  daļa Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē S. Kanča Tīnūžu pamatskola      E. Ozere     7         izglītojamie
10. jūnijs               pirmdiena 10:00 12. Krievu valoda  mutiskā daļa Eksāmens Laima Kalniņa O13 Intervētājs: Vērtētājs. 7  - Ikšķile       5 - Lielvārde    2 - Ķegums
Ikšķiles vsk. - S. Rudzinkova Jumpravas
Ķeguma komercnov.vsk.  vidusskola
I. Kovaļčuka G. Zommere
11. jūnijs                         otrdiena 10:00 9.a b  Latvijas un pasaules vēsture Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē T. Kaskeviča   214 A.Bigača                  E.Serafimoviča       47        izglītojamie
S. Kanča  
S. Viļuma  
I. Lubecka  
14. jūnijs piektdiena 10:00 12.  Bioloģija Eksāmens Laima Kalniņa E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2         izglītojamie
20. jūnijs ceturtdiena 10:00 12. Fizika Eksāmens Laima Kalniņa Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 4      izglītojamie