Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-01-15
 

            Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2019./2020. mācību gadam noteikta no 01.02.2019. līdz 31.05.2019.

 Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas skolas kancelejā);
  • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

 Līdz 01.09.2019. skolas kancelejā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

 Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00

             Ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs” var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā-Skolas noteikumi).

 Informācija pa tālruni 65030236, 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv