Aktuāli!

Klusi klusi, lai krīt sniegi,
Lai tos nejauc aukstie vēji,
Un pie katras sveču liesmas
Sirds ar prieku, laimi tiekas.
 
Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks...

 

 

Pedagogi

Ikšķiles vidusskolā 2022./2023. mācību gadā strādās  vairāk kā 100 pedagogi

Sākumskolas pedagogi

Sandra Tilta,  Sintija Mauriņa, Ieva Radziņa-Sproģe, Dina Muceniece, Aija Katkovska, Daiga Kiršholce, Kristīne Garklāva, Laura Salnāja, Zane Hartmane, Santa Kamša, Ruta Rudzīte,  Inga  Barce, Inga Leizandere, Sanda Skujiņa, Gita Siliņa, Madara Ločmele, Agita Dembovska, Anita Siliņa, Velga Pujāte, Anna Nikoleta Rudovska (pedagoga palīgs), Anete Adamoviča (pedagoga palīgs), Līga Šķaunace (pedagoga palīgs), Iļja Nazarovs, Rauls Rozenlauks, Sanita Tauriņa

Latviešu valodas un literatūras pedagogi

Zane Bēķe, Ginta Silkalne, Sanda Ziemele-Miezīte, Gunta Grejere, Kristīne Bezzubova, Ieva Rasima, Velta Rulle, Ingrīda Smilts

Angļu valodas pedagogi

Anita Brūmele, Aija Jakovļeva, Inese Lubecka,  Marta Žagare, Agnese Circene, Ilze Lamberte-Skrabutena, Ričards Lapuriņš, Elvīra Kalniņa, Sofija Anuže

Krievu un vācu valodas pedagogi

Elza Daukšte, Svetlana Rudzinkova, Svetlana Eihenbauma, Irina Audere-Auderiņa, Svetlana Žarkovska, Grineta Kimmele (vācu val.)

Matemātikas pedagogi

Tatjana Kaskeviča, Inga Kumeliņa, Inese Ābele, Ilze Krastiņa, Ineta Seile, Anete Ābelīte, Solvita Zirne (sākumskola), Nelija Stauža, Monta Nemeša

Eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Virgīnija Birkmane (ķīmija), Vilmārs Zeme (fizika), Undīne Marta Zirne (dabaszinības), Didzis Avišāns (mehatronika), Marta Zedina (bioloģija un ķīmija), Lauma Upeniece (dabaszinības), Samanta Alksne (bioloģija), Laura Grava (bioloģija)

Sociālo zinību mācību priekšmetu pedagogi

Elita Serafimoviča (vēsture), Līna Bužoka (ģeogrāfija), Megija Alksne (vēsture), Ginta Liepiņa (vēsture), Barba Lielbārde (ekonomika), Diāna Grīnberga (sociālās zinības), Inga Barce (sociālās zinības un vēsture)

Sporta pedagogi

Diāna Grīnberga, Iļja Nazarovs, Artūrs Priževoits, Rauls Rozenlauks, Sanita Tauriņa

Dizaina un tehnoloģiju  pedagogi

Dace Ozola-Krastiņa, Aivars Birkmanis, Santa Kamša, Madara Ločmele, Margita Siliņa, Sanita Čiekure-Salceviča

Vizuālās mākslas, kultūras un mākslas un tehniskās grafikas pedagoģe

Iveta Bernāne

Mūzikas pedagogi

Sarmīte Viļuma, Maira Līduma, Linda Ivanova, Dina Krastiņa, Ieva Radziņa Sproģe, Edīte Eglīte

Datorikas pedagogi

Aija Katkovska, Ančereviča Madara, Undīne Marta Zirne, Ojārs Zvirbulis

Speciālās izglītības pedagogi

Sandra Siliņšmite, Ančereviča Madara, Tatjana Petruša

Interešu izglītības pedagogi

Normunds Krastiņš, Oskars Kļava, Daiga Sosnare, Antra Ilziņa, Raimonds Vipulis

Sociālie pedagogi

Žanna Rudakova, Zane Mundure

Muzeja pedagogs

Anna Indāne