Aktuāli!

Līdz 1.jūlijam skola ir atvērta katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00.

 

Pedagogi

Ikšķiles vidusskolā 2021./2022. mācību gadā strādā  jau 100 pedagogi (tai skaitā interešu izglītības pedagogi)

Sākumskolas pedagogi

Sandra Tilta,  Sintija Mauriņa, Ieva Radziņa-Sproģe, Dina Muceniece, Aija Katkovska, Daiga Kiršholce, Kristīne Garklāva, Laura Salnāja, Zane Hartmane, Santa Kamša, Ruta Rudzīte,  Inga  Barce,  Inga Leizandere, Sanda Skujiņa, Gita Aleksandroviča, Madara Ločmele, Sanita Tauriņa, Agita Dembovska, Kitija Pūpola, Anita Siliņa, Velga Pujāte (pedagoga palīgs), Elita Šteinberga (pedagoga palīgs), Anna Nikoleta Rudovska (pedagoga palīgs), Anete Adamoviča (pedagoga palīgs), Līga Šķaunace (pedagoga palīgs)

Latviešu valodas pedagogi

Zane Bēķe, Ginta Silkalne, Sanda Ziemele-Miezīte, Gunta Grejere, Kristīne Bezzubova, Ieva Rasima, Velta Rulle

Angļu valodas pedagogi

Anita Brūmele, Ilze Ļeonova, Aija Jakovļeva, Inese Lubecka,  Inese Barone, Marta Žagare, Agnese Circene, Mārīte Marta Vizbule, Una Plauka

Krievu un vācu valodas pedagogi

Elza Daukšte, Svetlana Rudzinkova, Svetlana Eihenbauma, Irina Audere-Auderiņa, Svetlana Žarkovska, Grineta Kimmele (vācu val.)

Matemātikas pedagogi

Tatjana Kaskeviča, Inga Kumeliņa, Inese Ābele, Ilze Krastiņa, Svetlana Žarkovska, Ineta Seile, Anete Ābelīte, Vija Paisuma, Solvita Zirne (sākumskola), Nelija Stauža

Eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Virgīnija Birkmane (ķīmija), Vilmārs Zeme (fizika), Linda Titoviča (dabaszinības, bioloģija), Didzis Avišāns (mehatronika), Marta Zedina (bioloģija un ķīmija)

Sociālo zinību mācību priekšmetu pedagogi

Elita Serafimoviča (vēsture), Līna Bužoka (ģeogrāfija), Linda Titoviča (ģeogrāfija), Megija Alksne (vēsture), Velga Pujāte (kristīgā mācība), Ginta Liepiņa (vēsture), Barba Lielbārde (sociālās zinības un ekonomika), Diāna Grīnberga (sociālās zinības), Inga Barce (sociālās zinības un vēsture)

Sporta pedagogi

Diāna Grīnberga, Iļja Nazarovs, Artūrs Priževoits, Rauls Rozenlauks, Sanita Tauriņa

Mājturības / dizaina un tehnoloģiju  pedagogi

Dace Ozola-Krastiņa, Aivars Birkmanis, Santa Kamša, Madara Ločmele, Margita Siliņa

Vizuālās mākslas, kultūras un mākslas un tehniskās grafikas pedagoģe

Iveta Bernāne

Mūzikas pedagogi

Sarmīte Viļuma, Maira Līduma, Linda Ivanova, Dina Krastiņa, Ieva Radziņa Sproģe, Edīte Eglīte

Informātikas un datorikas pedagogi

Līva Ālīte, Aija Katkovska (sākumskola), Ančereviča Madara, Undīne Marta Zirne, Diāna Ganiņa

Speciālās izglītības pedagogi

Sandra Siliņšmite, Ančereviča Madara

Interešu izglītības pedagogi

Normunds Krastiņš, Oskars Kļava, Daiga Sosnare, Antra Ilziņa, Raimonds Vipulis

Sociālie pedagogi

Žanna Rudakova, Zane Mundure

Muzeja pedagogs

Anna Indāne