Aktuāli!

30.maijā latviešu valodas eksāmens 9.klasei (mutvārdos).

Vēlam veiksmi!

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Ikšķiles vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ikšķiles vidusskolas tīmekļvietni - www.ikskilesvidusskola.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ikšķiles vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Šobrīd vecajiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Ievietojot jaunos attēlus, ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem.

Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.

Šajā tīmekļvietnē nav iestrādāti fonti vieglākai teksta uztveršanai, taču lietotājam ir iespēja  izmantot pārlūkprogrammā iebūvētās iespējas, izmantot operētājsistēmas iebūvētās iespējas vai instalēt īpašu pārlūka spraudni. Tāpat vietnē nav iestrādāta iespēja mainīt satura krāsas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 20.02.2023. Izvērtēšanu veica Ikšķiles vidusskola. (Pirmo izvērtējumu 2020.gadā veica Ikšķiles vidusskola un SIA “Binde”).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas:

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam kā alternatīvu e-pasta saziņu: ikskiles.vidusskola@ogresnovads.lv  Lūgums norādīt saiti uz saturu (URL); Jūsu vārdu un e-pasta adresi; formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs iespēju robežās cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Tālrunis: 65 030236

Adrese: Skolas iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Iestādē atbildīgais ir direktora vietnieks informācijas nodrošinājuma un informātikas jautājumos  Ilze Putene-Cīrule

E-pasts: ilze.putene-cirule@ogresnovads.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020. un pēdējo reizi atkārtoti pārskatīts 20.02.2023.

Paziņojumu sagatavoja: direktora vietn. Ilze Putene-Cīrule

Šo paziņojumu apstiprināja: direktore Ginta Liepiņa