Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Saraksts/tā izmaiņas

Stundu saraksts 2022./2023.m.g.

Stundu saraksts atjaunots 09.09.2022.

Stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās!