Aktuāli!

    Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu,  21.10. plānotā testēšana tiek atcelta.

    Izglītības  iestāžu audzēkņu  un darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klasēm – 28.10. no plkst. 08:00 – 10:00 – par testēšanas kārtību un organizāciju informācija sekos no klases audzinātājiem.

4.- 12. klasēm testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Provizoriski – 11.11. (informācijas sekos).

 

Skolas bibliotēka

Saskaņā ar Ikšķiles vidusskolas nolikumu un valstī pastāvošiem normatīviem aktiem skolā darbojas bibliotēka.

    Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida  informācijai;
  • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
  • veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
  • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;
  • atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

    Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements un lasītava, kurā skolēni var pavadīt savu brīvo laiku izglītojoties.

Ikšķiles vidusskolas bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtība

Ikšķiles vidusskolas bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas vadītāja Anita Siliņa

Bibliotekāre Ilze Ļeonova

Tālrunis: 65020993

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00

Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30

Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.14.30