Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Skolas vadība

Direktore Ginta Liepiņa

Tālrunis: 65 020992 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: ginta.liepina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Pirmdienās 16.00 līdz 18.00

Trešdienās no plkst. 7.30 līdz plkst 9.00

 

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4.klase) Solvita Zirne

Tālrunis: 63.50.92.66 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: solvita.zirne@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.15.00 līdz plkst 18.00

Trešdienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30

 

Direktora vietniece izglītības jomā (5.-12.klase) Diāna Ganiņa

Tālrunis: 65.05.54.63 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: diana.ganina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Pirmdienās no plkst.17.00 līdz plkst 18.00

Ceturtdienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 9.00

 

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa

Tālrunis: 65.05.54.65 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: inguna.berzina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.16.00 līdz plkst 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Direktora vietniece informācijas nodrošinājuma un informātikas jomā Ilze Putene-Cīrule

Tālrunis: 29.10.49.49 

E-pasts: ilze.putene.cirule@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties): 

Pirmdienās no plkst.7.30 līdz plkst 9.30

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

 

Saimniecības vadītājs Raivis Kābelis

Mobilais tālrunis: 29 36 12 53   

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.14.00 līdz plkst 16.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00