Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Skolas vadība

Direktore Ginta Liepiņa

Tālrunis: 65 020992 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: ginta.liepina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Pirmdienās 16.00 līdz 18.00

Trešdienās no plkst. 7.30 līdz plkst 9.00

 

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4.klase) Solvita Zirne

Tālrunis: 63.50.92.66 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: solvita.zirne@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.15.00 līdz plkst 18.00

Trešdienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30

 

Direktora vietniece izglītības jomā (5.-12.klase) Diāna Ganiņa

Tālrunis: 65.05.54.63 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: diana.ganina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Pirmdienās no plkst.17.00 līdz plkst 18.00

Ceturtdienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 9.00

 

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa

Tālrunis: 65.05.54.65 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: inguna.berzina@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.16.00 līdz plkst 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Direktora vietniece informācijas nodrošinājuma un informātikas jomā Ilze Putene-Cīrule

Tālrunis: 29.10.49.49 

E-pasts: ilze.putene.cirule@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties): 

Pirmdienās no plkst.7.30 līdz plkst 9.30

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

 

Saimniecības vadītājs Raivis Kābelis

Mobilais tālrunis: 29 36 12 53   

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.14.00 līdz plkst 16.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00