Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

Skolas vadība

Direktora p.i. Solvita Zirne

Tālrunis: 65 020992 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: ikskiles.vidusskola@ogresnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties)

 

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-3.klase) Solvita Zirne

Tālrunis: 63.50.92.66 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: solvita.zirne@ogresnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.15.00 līdz plkst 18.00

Trešdienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30

 

Direktora vietniece izglītības jomā (4.-12.klase) Diāna Ganiņa

Tālrunis: 65.05.54.63 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: diana.ganina@ogresnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Pirmdienās no plkst.17.00 līdz plkst 18.00

Ceturtdienās no plkst. 7.30 līdz plkst. 9.00

 

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa

Tālrunis: 65.05.54.65 (kabineta mob.tālr.)

E-pasts: inguna.berzina@ogresnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.16.00 līdz plkst 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Direktora vietniece informācijas nodrošinājuma un informātikas jomā Ilze Putene-Cīrule

Tālrunis: 29.10.49.49 

E-pasts: ilze.putene-cirule@ogresnovads.lv (ilze.putene.cirule@ikskile.lv)

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties): 

Pirmdienās no plkst.7.30 līdz plkst 9.30

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

 

Saimniecības vadītājs Raivis Kābelis

Mobilais tālrunis: 29 36 12 53   

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (iepriekš piesakoties):

Otrdienās no plkst.14.00 līdz plkst 16.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00