Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

Skolēnu pašpārvalde

Ikšķiles vidusskolas Skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija un tā līdzdarbojas Skolas darba organizēšanā. Pašpārvalde ir pašu Skolas skolēnu radīta vienība, kas uz konstruktīvu ieteikumu pamata uzstājas kā vidutājs starp skolēnu un Skolas vadību.

Pašpārvaldes sastāvu veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.

 Skolēnu pašpārvaldes reglaments

2020. gada 8.oktobrī mūsu skolā notika Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās par pašpārvaldes prezidentu tika ievēlēts 10.b klases skolēns Aleksandrs Molloudis.

Skolēnu pašpārvaldes vietniece ir Arita Siliņa.

Skolēnu pašpārvaldes komanda: Aleksandrs Molloudis, Elīze Madara Āboltiņa, Arita Siliņa, Annija Grinberga, Elīna Gutberga, Keita Elīza Paukšēna, Rainers Batarags, Edvards Driķis, Matīss Liepa, Edvards Petkuns.