Aktuāli!

Klusi klusi, lai krīt sniegi,
Lai tos nejauc aukstie vēji,
Un pie katras sveču liesmas
Sirds ar prieku, laimi tiekas.
 
Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks...

 

 

Starptautiskā sadarbība

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekts A Piece of the European Puzzle (Eiropas kultūras puzles gabaliņš) Nr. 8.2.-1/5633

Dalībvalstis: Francija, Turcija, Itālija, Latvija, Polija, Čehija

Latvijas dalībnieki: Ikšķiles vidusskolas skolēni vecumā no 11. – 14. gadiem

Ilgums: 2013. gada 1. augusts līdz 2015. gada 31. Jūlijs

Projekta galvenā tematika: dzimtās pilsētas un novada ģeogrāfija, vēsture, literatūra, rokdarbi, mūzika, māksla, ēdieni

Īstenojamās aktivitātes:

Septembris prezentācijas par Ikšķiles vidusskolu, Ikšķili un Latviju. Logo izveide projekta mājas lapai.

Oktobris - darba sagatavošanas un plānošanas vizīte Cermont Ferrand, Francijā, projekta mājas lapas izveide.

Novembris – decembris – projekta logo konkurss, video konferences ar partnerskolām, Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un vēstules.

Janvāris – aprīlis – latviešu leģendas un literatūras fragmenta tulkojums un prezentācija, tradicionālie rokdarbi, video konferences ar partnerskolām, tūrisma kartes izveide, vienas dziesmas un spēles sagatavošana vizītei Yalovā, Turcijā.

Aprīlis – tradicionālo dziesmu, spēļu un deju festivāls Yalovā, Turcijā. Disks un filma par vizīti Turcijā.

Maijs – projekta partneru vizīte Latvijā, Ikšķiles vidusskolā. Tradicionālo rokdarbu nodarbības un gadatirgus Ikšķiles vidusskolā, novada leģendu un literatūras grāmata, foto albums.

Jūnijs – filma par vizīti Latvijā, atskaite par padarīto pirmajā gadā.

Sepmembris - oktobris – tūrisma kartes izveide, prezentācijas par UNESCO kultūras mantojuma objektiem. Projekta partneru vizīte Prāgā, Čehijā, otrā projekta gada darba plānošana.

Oktobris – decembris – novada vēstures izpēte, 10 Latvijas un novada vēsturiskas personības, video konferences

Janvāris – marts – tradicionālo recepšu vākšana, recepšu grāmata, video konferences, novada ģeogrāfija un ekspedīcijas.

Marts - partneru vizīte Latina, Itālijā, akvareļu gleznojumu konkurss. Tradicionālo recepšu grāmata.

Aprīlis – maijs – diska ieraksts un izveide ar tradicionālo mūziku no visām partnervalstīm. Grāmata par UNESCO kultūras mantojuma objektiem katrā partnerskolā. Prezentācijas par Latvijas un novada slavenām personībām.

Jūnijs – partneru noslēdzošā vizīte Polijā. Tūrisma grāmatas izveide par katru no dalībvalstīm. Filma par projektu.