Aktuāli!

Lai skaista un saulaina vasara!

Skolas centrālās durvis atvērtas no 8.00 līdz 16.00.

Starptautiskā sadarbība

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekts A Piece of the European Puzzle (Eiropas kultūras puzles gabaliņš) Nr. 8.2.-1/5633

Dalībvalstis: Francija, Turcija, Itālija, Latvija, Polija, Čehija

Latvijas dalībnieki: Ikšķiles vidusskolas skolēni vecumā no 11. – 14. gadiem

Ilgums: 2013. gada 1. augusts līdz 2015. gada 31. Jūlijs

Projekta galvenā tematika: dzimtās pilsētas un novada ģeogrāfija, vēsture, literatūra, rokdarbi, mūzika, māksla, ēdieni

Īstenojamās aktivitātes:

Septembris prezentācijas par Ikšķiles vidusskolu, Ikšķili un Latviju. Logo izveide projekta mājas lapai.

Oktobris - darba sagatavošanas un plānošanas vizīte Cermont Ferrand, Francijā, projekta mājas lapas izveide.

Novembris – decembris – projekta logo konkurss, video konferences ar partnerskolām, Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un vēstules.

Janvāris – aprīlis – latviešu leģendas un literatūras fragmenta tulkojums un prezentācija, tradicionālie rokdarbi, video konferences ar partnerskolām, tūrisma kartes izveide, vienas dziesmas un spēles sagatavošana vizītei Yalovā, Turcijā.

Aprīlis – tradicionālo dziesmu, spēļu un deju festivāls Yalovā, Turcijā. Disks un filma par vizīti Turcijā.

Maijs – projekta partneru vizīte Latvijā, Ikšķiles vidusskolā. Tradicionālo rokdarbu nodarbības un gadatirgus Ikšķiles vidusskolā, novada leģendu un literatūras grāmata, foto albums.

Jūnijs – filma par vizīti Latvijā, atskaite par padarīto pirmajā gadā.

Sepmembris - oktobris – tūrisma kartes izveide, prezentācijas par UNESCO kultūras mantojuma objektiem. Projekta partneru vizīte Prāgā, Čehijā, otrā projekta gada darba plānošana.

Oktobris – decembris – novada vēstures izpēte, 10 Latvijas un novada vēsturiskas personības, video konferences

Janvāris – marts – tradicionālo recepšu vākšana, recepšu grāmata, video konferences, novada ģeogrāfija un ekspedīcijas.

Marts - partneru vizīte Latina, Itālijā, akvareļu gleznojumu konkurss. Tradicionālo recepšu grāmata.

Aprīlis – maijs – diska ieraksts un izveide ar tradicionālo mūziku no visām partnervalstīm. Grāmata par UNESCO kultūras mantojuma objektiem katrā partnerskolā. Prezentācijas par Latvijas un novada slavenām personībām.

Jūnijs – partneru noslēdzošā vizīte Polijā. Tūrisma grāmatas izveide par katru no dalībvalstīm. Filma par projektu.