Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

VECĀKIEM

Par Ogres novada skolēna kartēm

Pieteikties Ogres novada skolēnu kartēm var elektroniski: https://www.epakalpojumi.lv/Services/CARDO/Application.aspx

Ogres novada skolēna karte pirmreizēji bez maksas tiek izsniegta visiem skolēniem, kuri iegūst izglītību Pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.

 

Par ēdināšanas pabalstiem.

Par transporta maksas atvieglojumiem.

 

Par bērnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 1.klasē 2022./2023.m.g.

 Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2022./2023. mācību gadam noteikta no 01.02.2022. līdz 31.05.2022.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas pieejamas elektroniski un skolas kancelejā);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vidusskola@ikskile.lv  

Formas aizpildīšanai:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Līdz 01.09.2022. skolas kancelejā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

Klātienē dokumenti tiks pieņemti skolas kancelejā pēc ārkārtas situācijas atcelšanas darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00. Datums tiks precizēts.

            Ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs” var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā - Skolas noteikumi)

Informācija pa tālruni 65030236; jautājumiem, kas saistīti ar mācību procesu 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

 

Par uzņemšanu 10.klasē

 

 

Infogrammas par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu.

 

xxxxxxxxx

SĀKUMSKOLAS SKOLĒNU VECĀKIEM:

Pagarinātās darba dienas grupu grafiks 2021./2022.mācību gads

 

 

xxxxxxxxx