Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

VECĀKIEM

Par Ogres novada skolēna kartēm:

Pieteikties Ogres novada skolēnu kartēm var elektroniski: https://www.epakalpojumi.lv/Services/CARDO/Application.aspx

Ogres novada skolēna karte pirmreizēji bez maksas tiek izsniegta visiem skolēniem, kuri iegūst izglītību Pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.

Par ēdināšanas pabalstiem.

Par ēdināšanas cenām un launagu apmaksu

Par transporta maksas atvieglojumiem.

Par skolēnu uzņemšanu 10.klasē 2023./24.m.g.

Vidējās izglītības piedāvājums 2023.

 

Par bērnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 1.klasē 2023./2024.m.g.

 Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2023./2024. mācību gadam noteikta no 01.02.2023. līdz 31.05.2023.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas pieejamas elektroniski un skolas kancelejā);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumus var iesniegt personīgi kancelejā vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: vidusskola@ikskile.lv  

Formas aizpildīšanai:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Līdz 01.09.2023. skolas kancelejā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

Klātienē dokumenti tiek pieņemti skolas kancelejā  darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00.

            Ar saistošajiem noteikumiem "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā - Skolas noteikumi)

Informācija pa tālruni 65030236; jautājumiem, kas saistīti ar mācību procesu 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

 

 

Par uzņemšanu 10.klasē(2022./23.m.g.)

 

 

Infogrammas par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu.

 

xxxxxxxxx

SĀKUMSKOLAS SKOLĒNU VECĀKIEM 2022./2023.m.g.: