Ikšķiles vidusskolā e-karte tiek izmantota 5.-12.klašu skolēniem kā skolēnu apliecība un kā karte norēķiniem skolas ēdnīcā. Lai saņemtu šo karti, skolēnam un viņa vecākiem jāparaksta vienošanās par kartes izmantošanu.

Lai skolēns skolas ēdnīcā varētu norēķinātos ar e-karti, audzēkņu vecākiem ir jāieskaita nauda kontā, kas ir atvērts Ikšķiles vidusskolnieku e-karšu apkalpošanai:

Saņēmējs: Baltic Restaurants Latvia SIA

Reģistrācijas numurs: 40003556833

Swedbank AS: LV68 HABA 0551 0444 288 67

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:    

bērna vārds uzvārds;    

bērna personas kods; 

informācija: ēdnīcas kartes papildināšana.

(Tiem, kas veiks pārskaitījumus no Swedbank kontiem, ērtībai ir izveidots bankas definētais maksājums: Ikšķiles vidusskola).

 

!!! Lai sistēma atpazītu informāciju, lūdzu to ievadīt bez pieturzīmēm (komatiem, punktiem) un papildus atstarpēm personas kodā.

Piemēram: VĀRDS UZVĀRDS 010101-01010  ĒDNĪCAS KARTES PAPILDINĀŠANA


Lai vecāki varētu kontrolēt naudas atlikumu uz bērna kartes, to ir iespēja portālā skolenakarte.lv. Vecāku pieejas adrese portālam ir http://www.skolenakarte.lv

Lai iegūtu pieeju portālam,  ir jānosūta Jūsu e-pasta adresi, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un personas koda pirmo pusi uz e-pastu: ekarte.ikskilesvsk@daily.lv . Pēc tā saņemšanas, Jūsu e-pasta adrese 24 stundu laikā (darba dienās) tiks ievietota programmā un Jūs saņemsiet paroli. Lietotāja vārds būs Jūsu e-pasta adrese. Ja ir kādas neskaidrības saistībā ar portāla darbību, lūgums rakstīt uz iepriekš  minēto e-pastu.