Aktuāli!

30.maijā latviešu valodas eksāmens 9.klasei (mutvārdos).

Vēlam veiksmi!

Individuālās karjeras konsultācijas

INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS

“Karjeras konsultēšana” ir pasākumu kopums, kas dod iespēju cilvēkam jebkurā vecumā un jebkurā dzīves posmā apzināties savas spējas, kompetences un intereses, lai motivēti izvēlētos un vadītu savu izglītību vai nodarbinātību atbilstoši tām. Tā palīdz cilvēkam veicināt sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļināt izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū.

Ikšķiles vidusskolā darbojas pedagogs - karjeras konsultants Jolanta Jasukeviča.

Lai pieteiktos uz konsultāciju, jaunietim jānosūta ziņa e-klasē vai uz e-pastu jolanta@karjeraskonsultants.lv (norādot Ikšķiles vsk.).