Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Noderīgas saites

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN PROFESIJU IESPĒJĀM LATVIJĀ

  •       Nacionālā izglītības iespēju datubāze: www.niid.lv
  •       Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs: www.aiknc.lv

 STIPENDIJAS UN KURSI

 DAŽĀDA VEIDA RESURSI:

  •      JAUNUMS: Resurss, kurā ir apkopotas praktiski pielietojamas metodes mācību procesā, klases stundās, idejas pasākumiem, testi u.c. vērtīgi materiāli karjeras prasmju attīstīšanai jauniešiem:  https://karjerasmateriali.lv/

  INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI UN ATBALSTAM:

  •          Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:

                   *  īsi par biznesa plānu: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-plans

                   *  inovāciju motivācijas programma: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovaciju-motivacijas-programma