Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Skolas dalība projektos

Ikšķiles vidusskola vienmēr ir atvērta izdevībai iesaistīties dažādos projektos un izmanto daudzveidīgās iespējas, ko sniedz šāda dalība gan starptautiskos, gan vietējā mēroga projektos.