Aktuāli!

    Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu,  21.10. plānotā testēšana tiek atcelta.

    Izglītības  iestāžu audzēkņu  un darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klasēm – 28.10. no plkst. 08:00 – 10:00 – par testēšanas kārtību un organizāciju informācija sekos no klases audzinātājiem.

4.- 12. klasēm testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Provizoriski – 11.11. (informācijas sekos).

 

Informācija par projektu

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

No 2018. gada 26. oktobra Ikšķiles vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2021. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 Aktivitātes

Karjeras atbalsta pasākumu īstenošana Ikšķiles vidusskolā visām klašu grupām no 1.-12. klasei. Plānotas aktivitātes, kas nodrošinās - karjeras informācijas pieejamību ikvienam izglītojamam, dažādas karjeras izglītības lekcijas, nodarbības un seminārus gan lielākiem, gan mazākiem, būs iespēja iepazīt dažādo profesiju pasaules piedāvājumu, veikt pašnovērtēšanu, tikties ar personības izaugsmes treneriem un apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam pieejams šeit.