Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Skolas atbalsta personāls

Atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā kā arī informēt skolotājus un skolēnu vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

Atbalsta komandā Ikšķiles  vidusskolā darbojas skolas psihologs, skolas speciālais pedagogs, skolas sociālais pedagogs, skolas pedagoga palīgs, skolas logopēds, skolas medicīnas māsa, direktora vietniece audzināšanas darbā un direktora vietnieces izglītības jomā.

Atbalsta komandas kontakti un pieņemšanas laiki (valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā konsultācijas notiek telefoniski vai tiešsaistē):

Sociālais pedagogs Žanna Rudakova (109.kabinets)

Tālrunis: 26078744 

E-pasts: zanna.rudakova@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

 

Sociālais pedagogs Zane Mundure (1.-4. klasēm) (109.kabinets)

Tālrunis : 22152288

E-pasts: zane.mundure@ikskilesvidusskola.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.

 

Skolas psihologs  Līga Volonte (5.-12.klases) (110.kabinets)

Mobilais tālrunis: 26454016 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdien, otrdien  08.00-16.00 un ceturtdien 08.00-12.00 (pieteikšanās iepriekš pa tālruni).

 

Skolas psihologs  Lelde Ločmele (1.-4.klases) (107.kabinets)

 

Mobilais tālrunis: 25978313

Apmeklētāju pieņemšanas laiks otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien 08.00-16.00 (pieteikšanās iepriekš pa tālruni).


Skolas speciālais pedagogs Sandra Siliņšmite (111.kabinets)

Mobilais tālrunis: 29351401

Tikšanās pēc vienošanās. 


Skolas logopēds Inese Baumane (106.kabinets)

Tālrunis: 29612545 

Darba un apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni):

                   Pirmdienas 10.30 -16.00,

                   Otrdiena  08.00-15.00

                   Trešdiena 10.00-16.00

                   Ceturtdienai  8.00 līdz 16.00

                   Piektdienās 08.00-10.20

Vairāk par logopēdi Inesi Baumani lasiet šeit

 

Skolas logopēds Evija Landrāte  (112.kabinets)

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (pieteikšanās iepriekš pa tālruni).

 

Skolas medicīnas māsa Elvīra Dundure-Ričika (114.kabinets)

Tālrunis: 65055466 

Darba un apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

 

Skolas medicīnas māsa Asnāte Krista Šmidriņa (114.kabinets)

Darba un apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

                   Prmdiena 08.00-16.00

                   Otrdiena  08.00-16.00

                   Trešdiena 08.00-12.00

Atbalsta komandas darbības reglaments