Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Bibliotēkas pasākumu plāns

 

IKŠĶILES VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS

 DARBA PLĀNS 2020./2021. gadam.

Bibliotēkas grāmatu fonds: 30429   Lietotāju skaits: 1562

Bibliotekāres: Anita Siliņa, Ilze Ļeonova

Veicamie pasākumi

Izpildes laiks

Lasītāju apkalpošana ALISE

Visu gadu

Tematisku, literāru pasākumu rīkošana (skat. pielikumā)

Visu gadu

Informācijas pakalpojumi: uzziņu sagatavošana un sniegšana

Pēc vajadzības

Budžeta līdzekļi mērķtiecīga izlietošana

Visu gadu. Sadarbība ar metodisko komisiju vadītājiem.

Elektronisko datu bāzes izmantošana

Pēc vajadzības

Lasītāju apmācība ar elektroniskajiem resursiem

Pēc vajadzības

Bibliotekāro stundu organizēšana

Pēc vajadzības

Informācijas atjaunošana – mājaslapā

Pēc vajadzības

Krājuma komplektēšana un organizēšana

Iespieddarbu iegāde

Visu gadu

Krājumu elektroniskā uzskaites veikšana

Visu gadu

Jaunieguvumu ievadīšana elektroniskajā katalogā

Visu gadu

Iespieddarbu norakstīšana.

Visu gadu

 

IZSTĀDES UN PASĀKUMI

          AUGUSTS

1.

Bibliotēkas un lasītavas iekārtošana

 

2.

Mācību grāmatu izsniegšana

 

3.

Mācību grāmatu iegāde

 

 

         SEPTEMBRIS

1.

“ĀBECE” izstāde

 

2.

Mācību grāmatu iegāde

 

3.

Dzejas dienas:

 

4.

Starptautiskā lasītprasmes diena

(08.09.)

5.

Rakstniekam Sudrabu Edžum – 160 (1860-1941)

(11.09.)

6.

Gleznotājai Džemmai Skulmei - 95 (1925-2019)

(20.09.)

7.

Rakstniecei Annai Brodelei - 110(1910-1981)

(16.09.)

8.

Anglu rakstniecei Agatai Kristi - 130 (1890-1976)

(15.09.)

9.

Dzejniekam Auseklim - 170 (1850-1879)

(18.09.)

10.

Eiropas Valodu diena

(26.09.)

11.

Pasaules tūrisma diena

(27.09.)

12.

Miķeļi

(29.09.)

13.

Jaunumu izstāde

 

14.

Nedēļas grāmata

 

           OKTOBRIS

1.

Starptautiskā mūzikas diena

(01.10.)

2.

Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena

(04.10.)

3.

Pasaules skolotāju diena

(05.10.)

4.

Pasaules arhitektūras diena

(06. 10.) 

5.

Pīrāgu diena

(08.10.)

6.

Rakstniecei, tulkotājai Valdai Melgalvei - 65 (1955-2007)

(20. 10.)

7.

Itāļu rakstniekam Džanni Rodāri - 100 (1920-1980)

(23.10.)

8.

Helovīns (Halloween)

(31.10.)

9.

Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam - 185 (1835-1923)

(31.10.)

10.

Bibliotekāras stundas 1 klasēm

 

11.

Nedēļas grāmata

 

           NOVEMBRIS

1.

Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai - 120 (1900-1949)

(08.11.)

2.

Mārtiņdiena tautas tradīcijās

(10.11.)

3.

Lāčplēša diena

(11.11.)

4.

A. Lindgrēnei veltīta izstāde

(14.11.)

5.

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENA (1918)

(18.11.)

6.

Pirmā Advente

(29. 11.)

7.

Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam - 185 (1835-1910)

(30.11.)

8.

Grāmatu uzbūve- bibliotekārās stundas 2. klasēm

 

9.

Rakstniecei Mirdzai Bendrupei - 110  (1910-1995)

(30.11.)

10.

Nedēļas grāmata

 

 

          DECEMBRIS

1.

Publicistam, sabiedriskam darbiniekam Krišjānim Valdemāram - 195 (1825-1891)

(02.12.)

2.

Jaunumu izstāde

 

3.

Rakstniekam Žanim Grīvam - 110 (1910-1982)

(7.12.)

4.

Z. Mauriņai veltīta izstāde

(15.12.)

5.

Rakstniecei Regīnai Ezerai - 90 (1930-2002)

(20.12.)

6.

Rakstniecei Zentai Ērglei - 100 (1920-1998)

(23.12.)

7.

Nedēļas grāmata

 

8.

Ziemassvētku vakars 24. 12.

 

         JANVĀRIS

1.

R. Blaumanim veltīta izstāde

(01.01.)

2.

Janvāris - Sala mēnesis.

 

3.

 M. Zīvertam veltīta izstāde

(05.01.)

4.

Fr. Bārdam veltīta izstāde

(25.01.)

5.

Skolas bibliotēkas fonda pārraudzīšana un paplašināšana

 

6.

Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā- bibliotekārās stundas 3. klasēm

 

7.

Skaistākās bērnu grāmatas

 

8.

Nedēļas grāmata

 

FEBRUĀRIS

1.

M. Stārastei veltīta izstāde

(02.02.)

2.

Februāris - Sveču mēnesis.

(02.02.)

3.

Č. Dikensam  veltīta izstāde

(07. 02.)

4.

J. Grotam veltīta izstāde

(09.02.)

5.

Valentīndiena

(14.02,)

6.

 H. Dorbem veltīta izstāde

(15.02.)

7.

 K. Grigulim veltīta izstāde

(16.02.)

8.

Starptautiskā dzimtās valodas diena

(21.02)

9.

Meteņi

(23.02)

10.

Vilhelmam Grimmam veltīta izstāde

( 24.02.)

11.

Nedēļas grāmata

 

MARTS

1.

A.Niedrai veltīta izstāde

(2.03.-31.03)

2.

Starptautiskā sieviešu diena

(08.03)

3.

Pavasara saulgrieži

 

4.

Jaunumu iztāde

 

5.

Pasaules dzejas diena

 

6.

Pasaules ūdens diena

(22.03.)

7.

Starptautiskā teātra diena

(27.03.)

8.

Periodiskie izdevumi bibliotēkā - bibliotekārās stundas 4. klasēm

 

9.

Marts - Sērsnu mēnesis.

 

10.

Nedēļas grāmata

 

APRĪLIS

1.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

(02.04.)

2.

Lieldienas

(04.04.)

3.

E. Birzniekam- Upītim veltīta izstāde

(06.04.)

4.

Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram

(06.04.)

5.

J. Ezeriņam veltīta izstāde

(09.04.)

6.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

(10.04.)

7.

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

(23.04.)

8.

Aprīlis - Sulu mēnesis.

 

9.

Nedēļas grāmata

 

MAIJS

1.

J. Klīdzējam veltīta izstāde

(02.05.)

2.

4. maijs- LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

(04.05.)

3.

Mātes diena

(09. 05.)

4.

M. Rungulim veltīta izstāde

(16.05.)

5.

Starptautiskā muzeju diena

(18.05.)

6.

Onorē de Balzakam veltīta izstāde

(20. 05.)

7.

 M. Cielēnai veltīta izstāde

(29.05.)

8.

Vasaras svētki

(23.05.)

9.

Mācību gr. savākšana un labošana

 

10.

Maijs - Lapu mēnesis.

 

11.

Nedēļas grāmata

 

JŪNIJIS

1.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

(01.06)

2.

Mācību gr. savākšana un labošana

 

3.

Mācību grāmatu iegāde

 

4.

Nepieciešamo grāmatu apkopošana nākamam mācību gadam.

 

5.

Jūnijs - Ziedu mēnesis.

 

6.

Nedēļas grāmata