Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

CV paraugi

CV paraugi

Nav vienas ideālās receptes, pēc kuras veidot savu CV, bet noteikti ir CV veidošanas principi, kurus ieteicams ņemt vērā.

Veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi sastādīta CV būtība ir šāda:

 • Cik lielā mērā Tavā CV minētās īpašības, prasmes un pieredze atbilst vakancei?
 • Cik rūpīgi CV ir izveidots?

Pirms raksti savu CV:

 • noskaidro pieejamo informāciju par uzņēmumu/iestādi un vakanci, uz kuru vēlies pieteikties;
 • izpēti konkrēto jomu – kāda prasmes un pieredze ir nepieciešama darbam šajā jomā;

CV veidi:

Hronoloģiskais CV: secīgi tiek uzskaitītas izglītības un darba ieredze. Šo CV veidu labāk izvēlēties tad, ja ir stabile darba pieredze.

Funkcionālais CV: par atskaites punktu tiek izvēlētas un aprakstītas personīgās prasmes, iemaņas un sasniegumi, minot, kur tās iegūtas. Šo CV veidu ieteicams izvēlēties, ja ir bieži mainīts darbs vai arī nav bijusi darba pieredze.

 (paraugus skat. pielikumā)

 Europass CV: pieejams tiešsaistes redaktorā, vieglā un pārskatāmā veidā ļauj jebkuram lietotājam ierakstīt informāciju par sevi, par iegūto izglītību, darba pieredzi, prasmēm un kompetencēm, izveidojot savu CV atbilstoši vienotam formātam. Izveidoto CV ir iespējams saglabāt savā datorā.

Savā Europass CV vari atspoguļot ne tikai izglītību un darba pieredzi, bet arī dažādas prasmes – komunikācijas, organizatoriskās, datorprasmes u. c. prasmes, ko esi ieguvis dažādās aktivitātēs, projektos, kursos, pulciņos utt. Tas, ko Tu proti, var būt ļoti noderīgs darbā. Un ne jau visas prasmes tiek iegūtas skolā, vai ne?

www.europass.lv

Ieteikumi Tavam CV:

 • Koncentrējies uz būtisko! CV jābūt īsam – viena vai divas lappuses ir pietiekams apjoms.
 • Raksti skaidri un konkrēti! Raksti īsiem teikumiem, akcentē būtiskos aspektus savā izglītībā un darba pieredzē.
 • Pielāgo savu CV amatam, uz kuru pretendē! Pirms nosūti CV, pārbaudi, vai CV atbilst izvirzītajām prasībām. Izglītību, darba pieredzi un cita veida informācija, kas neatbilst konkrētai vakancei, CV var arī neiekļaut.
 • Uzsver savas priekšrocības atbilstoši piedāvājumā izvirzītajām prasībām.
 • Ja tava darba pieredze ir neliela, vispirms apraksti iegūto izglītību, īpaši izceļot prakses vietas, vai arī sākumā izcel visas nozīmīgākās prasmes, iemaņas, pieredzi, aprakstot, kādās apmācībās, kursos tās ir iegūtas.
 • Necenties uzlabot savu CV ar izdomājumiem. Rēķinies, ka tie var atklāties intervijas laikā.
 • Pievērs uzmanību CV noformējumam! Apraksti savas prasmes skaidri un loģiski tā, lai izceltos tavas priekšrocības. Pievērs uzmanību pareizrakstībai un interpunkcijai. Izmanto vienotu stilu teksta izkārtojumam un burtu veidam visā dokumentā. Drukā CV uz balta papīra.
 • Pārbaudi savu CV pēc uzrakstīšanas! Izlabo visas pareizrakstības kļūdas un pārbaudi, vai CV uzrakstīts skaidri un loģiski. Palūdz vēl kādam izlasīt savu CV, lai pārliecinātos, ka tā saturs ir skaidrs un viegli saprotams. 
 • Tavam CV jābūt atšķirīgam un pamanāmam! Izcel savas nozīmīgākās prasmes, tomēr  nepārcenties ar radošumu!  CV ir pieņemti standarti, kuru ietvaros vari parādīt un izcelt savu kompetenci.

 Atsauce uz www.lu.lv