Aktuāli!

Klusi klusi, lai krīt sniegi,
Lai tos nejauc aukstie vēji,
Un pie katras sveču liesmas
Sirds ar prieku, laimi tiekas.
 
Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks...

 

 

Skolas muzejs

    

Ikšķiles vidusskolā darbojas Skolas muzejs, un tas sāka darboties 2011.gadā, kad materiālu un fondu vajadzībām tika izremontēta un atvēlēta 216. telpa, bet par vadītāju sāka strādāt bijusī latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Indāne.

Muzejs netapa tukšā vietā, materiāli par skolas un pagasta vēsturi vākti un krājušies jau no Elkšņu skolas laikiem, daudz darba skolas dokumentu krāšanā ielikusi ilggadējā skolotāja, šobrīd pensionāre, Maija Korotkēviča, kā arī pārējie skolotāji, skolēni, bērnu vecāki un Ikšķiles iedzīvotāji.

        Skolas muzejā interesenti var:

  • apskatīt senās mācību grāmatas;
  • iepazīties ar Ikšķiles skolas attīstību dažādos laika posmos;
  • uzzināt par skolas pedagogu un absolventu gaitām un sasniegumiem;
  • ielūkoties pionieru laika hronikās un gaidu un skautu dienasgrāmatās;
  • pārlūkot bagātīgo sporta, teātra un estrādes mākslas sasniegumu atspoguļojumu;
  • apskatīt kārtējās īslaicīgās ekspozīcijas;
  • papildināt muzeja fondus ar interesantiem materiāliem par agrāko un tagadējo skolas dzīvi.

 

Muzeja vadītāja Anna Indāne

Tālrunis: 65020996

Mob.nr.: 29959135

Muzeja darba  laiks:

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00

Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00