Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Metodiskā padome

Lai sekmētu Ikšķiles vidusskolas pedagoģiskā procesa efektivitāti un izstrādātu skolas metodiskā darba galvenos virzienus, kā arī veiktu skolas izglītības satura noteikšanu atbilstoši mūsdienu prasībām, Ikšķiles vidusskolā  darbojas Metodiskā padome. Tās vadītāja ir Laura Lārmane.

Metodiskās padomes reglaments