Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Kontakti

Kancelejas vadītāja Ilona Eglīte

Tālrunis: 65 030236  (kabineta mob.tālr.)

Fakss: 64 905734

26.10.89.21 (mob.tālr.) - Dežurants

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

 

Skolas rekvizīti:

Ikšķiles vidusskola

Reģ. Nr.4313900190

Skolas iela 2, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

Ikšķiles novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000013714

Peldu ielā 22, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

Kredītiestāde: A/S „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV16 UNLA 0033 3001 3000 5

 

Jautājumi / Ierosinājumi / Komentāri