Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, līdz š.g. 7. februārim 5.-12.klašu skolēni turpinās mācības attālināti. Sākot ar 25.janvāri attālinātais mācību process noritēs arī 1.-4. klasēs.

 

Kontakti

Kancelejas vadītāja Ilona Eglīte

Tālrunis: 65 030236  (kabineta mob.tālr.)

Fakss: 64 905734

26.10.89.21 (mob.tālr.) - Dežurants

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

 

Skolas rekvizīti:

Ikšķiles vidusskola

Reģ. Nr.4313900190

Skolas iela 2, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

Ikšķiles novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000013714

Peldu ielā 22, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

Kredītiestāde: A/S „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV16 UNLA 0033 3001 3000 5

 

Jautājumi / Ierosinājumi / Komentāri