Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Par skolu - Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām