Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Arhīvs

Augļi skolai
2011-10-20

AUGĻI SKOLAI

2008.gada novembrī Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē tika panākta vienošanās par Eiropas Komisijas priekšlikumu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem. Priekšlikuma mērķis ir veicināt augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu vidū un samazināt nākotnes veselības aprūpes izmaksas, ko rada aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimības.

Salīdzinājumā ar 2010./2011.mācību gadu, kad svaigus augļus un dārzeņus katru dienu saņēma tikai 1.– 6.klašu skolēni, 2011./2012. mācību gadā programmā ir iesaistīti skolēni no 1. līdz 9.klasei, saņemot dārzeņu un augļu paciņas trīs reizes nedēļā. Arī Ikšķiles vidusskolā bērni ar lielu prieku piedalās šajā akcijā gan ar lielu apetīti notiesājot piešķirtos dārzeņus, gan arī ar saviem darbiņiem.

Tā, piemēram, par augļiem mūsu skolā saka 2.b klases skolēni - Mēs mācamies 2.b klasē. Jau otro gadu saņemam augļus un dārzeņus - gardos graužamos. Skolotāja saka, ka tos mums dod ar ES svētību. Labi gan, ka mūsu valsts ir tādā labā savienībā, kur domā par bērniem, lai mēs augtu veseli, stipri. Galvenais - lai neslimotu.
     PALDIES! 2.b klase

Šeit arī viņu ar mīlestību veidotie darbiņi

       

Savukārt, 6.a klases skolēni,piedaloties projektā "Augļi skolai" sadarbībā ar angļu valodas skolotāju Inesi Lubecku un klases audzinātāju Elitu Baltrunu, ir organizējuši diskusiju angļu valodā par veselīgu dzīvesveidu, skolas vecuma bērnu ēšanas paradumiem gan skolā, gan  mājās un uzzīmējuši augļus un dārzeņus, kādi viņiem vislabāk garšo.

Pārējo skolēnu darbiņus var redzēt galerijā Augļi skolai.