Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Arhīvs

Dzejas dienas 2012
2012-09-13

Dzejas svētki
2012.13.09.

Skolas muzejs piedāvā iepazīties ar ekspozīciju, kura veltīta mūzikas skolotājai Gaidai Veržbovičai (1950.- 2006.) sakarā ar viņas dzejoļu krājuma – Gaida Mārsila „Zemes balsis”- izdošanu.

Skolotāja Gaida Veržboviča (1950. – 2006.)
  Dziedāšanas jeb muzikālās audzināšanas skolotāja Ikšķiles skolā 29 gadu garumā (1977. – 2006.), ansambļu un koru vadītāja, pati aktīva dziedātāja dažādos koros. Absolvējusi Latvijas Valsts konservatoriju un ieguvusi ne tikai dziļas un pamatīgas zināšanas mūzikas un pedagoģijas jomā, bet arī trenējusi savas vokālās dotības kā soliste un pianiste.
  Aktīva dažādu pasākumu un tradīciju  rosinātāja un atbalstītāja, atsaucīga ne tikai ar mākslām saistītās lietās, bet arī tīri praktisku un saimniecisku darbību īstenošanā.
  Skolotāja Gaida bijusi arī klases audzinātāja 3 klasēm Ikšķiles vidusskolā. Ar lielu interesi un neatlaidību vasarās un brīvdienās apmeklējusi dažādus kursus un nodarbības, lai apgūtu jauno un interesanto savā profesijā un mūzikā , dibinājusi kontaktus ar mūziķiem, lai iegūtu savam korim un ansambļiem jaunas un nedzirdētas dziesmu melodijas.
  Gaida Veržboviča arī savos pēdējos dziesmu svētkos aizveda uz Rīgu 2 korus – 5. – 9. kl. kori un zēnu kori. Tas, ka mūsu skolā kādu laiku bija arī zēnu koris, bija īpašs sk. Gaidas pūļu, neatlaidības un prasmes rezultāts.
  Gaida bija arī dzejniece; smalka, apgarota, ātri ievainojama dvēsele mita viņas fiziskajā ķermenī. Ar saviem  gara darbiem autore kolēģus iepazīstināja īpaši emocionālos brīžos, piemēram, savās dzimšanas dienas svinībās.
 Skolai un mūzikai bija veltīts Gaidas Veržbovičas mūžs, žēl, ka tik īss. Lai dzīves laikā nepateiktā „paldies” vietā tagad skolā un tautā dzīvo viņas dzejoļu krājums – Gaida Mārsila „Zemes balsis”!